Prihláste deti na konfirmáciu

Nový školský rok s konfirmačným vyučovaním je už tu. Prihláste svoje deti/ vnúčatá narodené v roku 2006 a staršie. Prihláška u s. farárky(alebo na hodine náboženstva v škole). Práve sme začali.

Najbližšie Služby Božie

budú dňa 23.9.2018 o 9.00 hod.

Viac

Navštívte stánku našej cirkevnej materskej školy

Tu sa môžete dozvedieť viac informácií o Cirkevnej materskej škole KORÁB , ktorej zriaďovateľom je náš cirkevný zbor .

Viac

Kontakt

Evanjelický a.v. cirkevný zbor Liptovský Hrádok

Hviezdoslavova 142
033 01 Liptovský Hrádok

Mgr. Anna Belanji, zborová farárka
+ 421 918 828 050

Ing. Ján Pavlík, PhD., zborový dozorca
+ 421 903 175 627

Ing. Oliva Vrbičanová, zástupkyňa zborového dozorcu
+ 421 907 712 450