Najbližšie nedeľné Služby Božie

sa budú konať v nedeľu, 31.5.2020, so zohľadnením obmedzení v súvislosti COVID-19, stanovené Zborom biskupov ECAV na Slovensku (dokument je priložený nižšie)

Viac

Cirkevná daň

Cirkevnú daň je možné uhradiť u s. pokladníčky v sobotu, v čase od 9.00 do 10.30 hod., v priestoroch kostola alebo v nedeľu, po Službách Božích

Nedeľné zamyslenie

Milí priatelia, aj keď sa v poslednom období nevidíme, nikto z nás asi nepochybuje o tom, že sme. Pre vypočutie klikni na tlačítko VIAC.

Viac

Pobožnosti v rádiu

Evanjelická cirkev dostala priestor na vyslevanie bohoslužieb prostredníctvom rozhlasu . Vysielanie môžete počúvať každú stredu o 17.30 na Rádiu Regina.

Odkazy na web stránky

Kontakt

Evanjelický a.v. cirkevný zbor Liptovský Hrádok

Hviezdoslavova 142
033 01 Liptovský Hrádok

Mgr. Anna Belanji, zborová farárka
+ 421 918 828 050

Ing. Ján Pavlík, PhD., zborový dozorca
+ 421 903 175 627

Ing. Oliva Vrbičanová, zástupkyňa zborového dozorcu
+ 421 907 712 450