Ekumenický týždeň za jednotu kresťanov 2022

Ekumenický výbor ECAV pre vás pripravil Online modlitebný týždeň za jednotu kresťanov 2022. Každý večer od 18.1. 2022 do 25.1.2022 od 19.00 hod. sa môžete pripojiť cez aplikáciu ZOOM . Program bude zložený z biblického slova, modlitieb a každý večer bude prizvaný hosť. Program bude trvať 40-45 min. Pripojenie cez ZOOM bude aktívne už od 18.50 hod. Pre viac informácií kliknite na "viac"

Viac

Nedeľné Služby Božie

sa budú konať v našom kostole dňa 23.1.2022 o 9.00 hod. Návšteva kostola bude povolená pri dodržaní aktuálnych opatrení. Protipandemické opatrenia a otázky a odpovede k aktuálnej situácii nájdete nižšie : kliknite na "viac"

Viac

Informáca o úhrade cirkevného príspevku 2021

V momentálnej situácii je možné zaplatiť cirkevný príspevok vo výške 12 €/ 1 osoba (za rok 2021) aj na účet zboru č. SK84 0200 0000 0031 4237 4351, konštantný symbol:0558. Kvôli správnosti priradenia platby treba do poznámky uviesť meno a priezvisko, rok narodenia platiteľa, prípadne ostatných členov rodiny, za ktorých sa cirkevný príspevok platí a adresu platiteľa. Ďakujeme

Odkazy na web stránky

Kontakt

Evanjelický a.v. cirkevný zbor Liptovský Hrádok

Hviezdoslavova 142
033 01 Liptovský Hrádok

Mgr. Anna Belanji, zborová farárka
+ 421 918 828 050

Ing. Ján Pavlík, PhD., zborový dozorca
+ 421 903 175 627

Ing. Oliva Vrbičanová, zástupkyňa zborového dozorcu
+ 421 907 712 450