Najbližšie nedeľné Služby Božie

sa budú konať v nedeľu, 16.8.2020, o 9.00 hod.

Viac

Cirkevná daň

Cirkevnú daň je možné uhradiť u s. pokladníčky v sobotu, v čase od 9.00 do 10.30 hod., v priestoroch kostola alebo v nedeľu, po Službách Božích

Pobožnosti v rádiu

Evanjelická cirkev dostala priestor na vyslevanie bohoslužieb prostredníctvom rozhlasu . Vysielanie môžete počúvať každú stredu o 17.30 na Rádiu Regina.

Pomáhajme si

Milí priatelia, ak by ste vy, alebo niekto z vašich blízkych potrebovali v týchto dňoch okrem duchovnej aj nejakú praktickú pomoc, ako je napríklad ísť do obchodu na nákup, alebo niečo podobné, kontaktujte zborovú farárku, Annu Belanji, na čísle: 0918 828 050 Radi vám pomôžeme.

Odkazy na web stránky

Kontakt

Evanjelický a.v. cirkevný zbor Liptovský Hrádok

Hviezdoslavova 142
033 01 Liptovský Hrádok

Mgr. Anna Belanji, zborová farárka
+ 421 918 828 050

Ing. Ján Pavlík, PhD., zborový dozorca
+ 421 903 175 627

Ing. Oliva Vrbičanová, zástupkyňa zborového dozorcu
+ 421 907 712 450