1. pôstna nedeľa

21.02.2021: Pokušenie - výzva k viere a výzva k hriechu. V ňom vyrastiem, či upadnem?

Viac

Predpôstna nedeľa

14.02.2021: Dar Božej Lásky

Viac

Nedeľa po Deviatniku

07.02.2021: Dar Božieho Slova

Viac

Sčítanie ľudu 2020

Milí bratia, milé sestry. Blíži sa sčítanie ľudu 2021, kde okrem niekoľko základných otázok je otázka vierovyznania z ktorej sa odvíjajú štatistické ukazovatele obyvateľstva SR a ktorá doteraz mala aj vplyv na financovanie cirkví. Nevieme, čo prinesie budúcnosť, je však dôležité prihlásiť sa k svojmu vierovyznaniu.Využite túto možnosť.

Odkazy na web stránky

Kontakt

Evanjelický a.v. cirkevný zbor Liptovský Hrádok

Hviezdoslavova 142
033 01 Liptovský Hrádok

Mgr. Anna Belanji, zborová farárka
+ 421 918 828 050

Ing. Ján Pavlík, PhD., zborový dozorca
+ 421 903 175 627

Ing. Oliva Vrbičanová, zástupkyňa zborového dozorcu
+ 421 907 712 450