Stretnutie so staršími nášho zboru

V nedeľu 10.12.2017 o 14.30 hod. srdečne pozývame vás, našich starších v zbore: dôchodcov, bývalých presbyterov, jubilantov ku spoločnému popoludniu pri Božom slove, rozhovoroch, občerstvení, ale aj pri malom koncerte, ktorým poslúžia žiaci ZUŠ pod vedením Bronky Majerčíkovej.

Viac

Najbližšie Služby Božie

budú v nedeľu, 10.12.2017 o 9.00 hod.

Navštívte stánku našej cirkevnej materskej školy

Tu sa môžete dozvedieť viac informácií o Cirkevnej materskej škole KORÁB , ktorej zriaďovateľom je náš cirkevný zbor .

Viac

Kontakt

Evanjelický a.v. cirkevný zbor Liptovský Hrádok

Hviezdoslavova 142
033 01 Liptovský Hrádok

Mgr. Anna Belanji, zborová farárka
+ 421 918 828 050

Ing. Ján Pavlík, PhD., zborový dozorca
+ 421 903 175 627

Ing. Oliva Vrbičanová, zástupkyňa zborového dozorcu
+ 421 907 712 450