Veľkonočná nedeľa

04.04.2021: Milí priatelia, pozývame vás na cestu k ŽIVOTU.... buďme nielen pozorovateľmi, ale aj účastníkmi veľkonočného príbehu. Prajeme požehnaný veľkonočný čas...

Viac

Veľkonočná nedeľa

04.04.2021: Milí priatelia, pozývame vás na cestu k ŽIVOTU.... buďme nielen pozorovateľmi, ale aj účastníkmi veľkonočného príbehu. Prajeme požehnaný veľkonočný čas...

Viac

Veľký piatok

02.04.2021: Milí priatelia, Pozývame vás vstúpiť do ticha tohto Veľkého dňa. Nech môžete načúvať... a poznať, že Ježiš Kristus je Boží Syn - Mesiáš, ktorý sníma hriechy sveta.... naše hriechy... moje aj tvoje... Prajeme požehnaný čas.

Viac

6. pôstna nedeľa

28.03.2021: Kvetná nedeľa

Viac

Odkazy na web stránky

Kontakt

Evanjelický a.v. cirkevný zbor Liptovský Hrádok

Hviezdoslavova 142
033 01 Liptovský Hrádok

Mgr. Anna Belanji, zborová farárka
+ 421 918 828 050

Ing. Ján Pavlík, PhD., zborový dozorca
+ 421 903 175 627

Ing. Oliva Vrbičanová, zástupkyňa zborového dozorcu
+ 421 907 712 450