Informáca o úhrade cirkevného príspevku 2024

Cirkevný príspevok vo výške 25 €/ 1 osoba (za rok 2024) môžete uhradiť aj na účet zboru č. SK84 0200 0000 0031 4237 4351, konštantný symbol:0558. Kvôli správnosti priradenia platby treba do poznámky uviesť meno a priezvisko, rok narodenia platiteľa, prípadne ostatných členov rodiny, za ktorých sa cirkevný príspevok platí a adresu platiteľa. Ďakujeme

Nedeľné Služby Božie

Nedeľné Služby sa budú konať v našom kostole dňa 5.5.2024 o 9.00 hod.

Pomoc utečencom - cirkevné zariadenie Janoškov dom v Liptovskom Hrádku

Drahí bratia a sestry. Žijeme v zložitej dobe, zdá sa že Covid 19 na nejaký čas utíchol a už tu máme ďalšiu výzvu ktorou je vojnový stav v blízkosti našich hraníc na Ukrajine. Iste viete že v našom meste je cirkevné zariadenie Janoškov dom, ktoré slúži na rôzne cirkevné aktivity. Teraz sa využíva ako dočasný domov pre ľudí z Ukrajiny. Zatiaľ je ubytovaných 30 prevažne žien a detí a čoskoro bude obsadená plná kapacita 40 ľudí. Zatiaľ všetko funguje v dočasnom režime. Treba doriešiť financovanie, stravu, ubytovanie, sociálnu, materiálnu pomoc, zásobovanie, pomoc s integráciou, školou pre deti... Cez dobrovoľníkov a KNL máme už nejakú materiálnu pomoc. Chcem vás poprosiť o to, aby ste zatiaľ nenosili materiálnu pomoc, tá bude časom adresná, aby nedochádzalo k duplicite. Najviac by sme potrebovali finančnú podporu, je takáto možnosť na účte nášho rodinného spoločenstva: SK78 0900 0000 0003 3491 2536 Ak by niekto chcel pomôcť s potravinovou pomocou pošleme konkrétny zoznam. Budeme vás aj naďalej informovať, ďakujeme vám za vašu podporu a za vaše modlitby.

Ako pomôcť Ukrajine

po stretnutí predsedníctiev seniorátov s predsedníctvom VD Vám chceme oznámiť, že chceme prispieť k pomoci Ukrajine. Informácie, ako sa môžeme zapojiť do humanitárnej pomoci sú: -finančný príspevok -humanitárna zbierka -pomoc s ubytovaním -dobrovoľníctvo V prípade potreby konzultácie alebo pomoci s vyplnením tlačív sa obráťte na sestru farárku, rada vám s tým pomôže. Bližšie informácie sú uvedené nižšie.

Viac

Odkazy na web stránky

Kontakt

Evanjelický a.v. cirkevný zbor Liptovský Hrádok

Hviezdoslavova 142
033 01 Liptovský Hrádok

Mgr. Anna Belanji, zborová farárka
+ 421 918 828 050

Ing. Ján Pavlík, PhD., zborový dozorca
+ 421 903 175 627

Ing. Oliva Vrbičanová, zástupkyňa zborového dozorcu
+ 421 907 712 450