3. nedeľa po Zjavení

24.01.2021: Dobrým premáhaj zlé...

Viac

Najbližšie Služby Božie

Z dôvodu nariadenia hygienika sú pre okresy Liptovský Mikuláš a Ružomberok zakázané bohoslužby až do odvolania. Výnimka je len pre pohreb, krst a sobáš. Bohoslužby sa môžu konať len za prítomnosti farára za účelom online vysielania. O aktuálnej situácii vás budeme informovať

Viac

Informáca o úhrade cirkevného príspevku 2021

V momentálnej situácii je možné zaplatiť cirkevný príspevok aj na účet zboru č. SK84 0200 0000 0031 4237 4351, konštantný symbol:0558. Kvôli správnosti priradenia platby treba do poznámky uviesť meno a priezvisko, rok narodenia platiteľa, prípadne ostatných členov rodiny, za ktorých sa cirkevný príspevok platí a adresu platiteľa. Ďakujeme

Pomoc na blízku

v zložitej dobe je každá pomoc vzácna a vítaná. Opäť dávame do pozornosti ochotu našej sestry farárky byť na blízku v prípade akejkoľvek praktickej alebo duchovnej potreby. Kontaktovať ju môžete na jej telefónnom čísle uvedenom v dolnej časti tejto stránky.

Odkazy na web stránky

Kontakt

Evanjelický a.v. cirkevný zbor Liptovský Hrádok

Hviezdoslavova 142
033 01 Liptovský Hrádok

Mgr. Anna Belanji, zborová farárka
+ 421 918 828 050

Ing. Ján Pavlík, PhD., zborový dozorca
+ 421 903 175 627

Ing. Oliva Vrbičanová, zástupkyňa zborového dozorcu
+ 421 907 712 450