Evanjelické bohoslužby Slovenskom rozhlase

Evanjelická cirkev dostala priestor na vyslevanie bohoslužieb prostredníctvom rozhlasu. Rádio Slovensko bude tieto pobožnosti vysielať každú stredu o 17.30 hod. Prvý prenos bude 1.4.2020

Pomáhajme si

Milí priatelia, ak by ste vy, alebo niekto z vašich blízkych potrebovali v týchto dňoch okrem duchovnej aj nejakú praktickú pomoc, ako je napríklad ísť do obchodu na nákup, alebo niečo podobné, kontaktujte zborovú farárku, Annu Belanji, na čísle: 0918 828 050 Radi vám pomôžeme.

Vypočuj si kázeň

Nedeľa 29.3.2020 : Milí priatelia, opäť sme siahli do archívu našich misijných Služieb Božích a máme tu niečo , čo je nahrané v minulosti ale aj dnes je aktuálne. Jednoduchá pravda, ktorá je preverovaná časom, ktorý aktuálne prežívame. Stačí kliknúť a počúvať. (najskôr klik na "viac", potom spustiť audionahrávku) Anna Belanji, zborová farárka

Viac

Dôležitý oznam

vzhľadom k nariadeniu, ktoré sme dostali od vedenia Cirkvi ohľadom šírenia koronavírusu sa Služby Božie a všetky hromadné podujatia v ECAV a teda aj v našom cirkevnom zbore sa konať nebudú do odvolania. Najbližšie dva týždne nebudú pôstne večerné Služby Božie ani nedeľné Služby Božie, nebude mamiklub, konfirmácia, dorast, mládež. Chcem vás ale povzbudiť k modlitbám a domácim pobožnostiam, čítaniu Božieho Slova a rozjímaniu. Nebuďme malomyseľní ani ustarostení, ale v dôvere predkladajme Pánovi v modlitbách aj tieto skutočnosti. Je to výzva k pokániu, k sebareflexii a k prihovorným modlitbám.

Viac

Odkazy na web stránky

Kontakt

Evanjelický a.v. cirkevný zbor Liptovský Hrádok

Hviezdoslavova 142
033 01 Liptovský Hrádok

Mgr. Anna Belanji, zborová farárka
+ 421 918 828 050

Ing. Ján Pavlík, PhD., zborový dozorca
+ 421 903 175 627

Ing. Oliva Vrbičanová, zástupkyňa zborového dozorcu
+ 421 907 712 450