Aktuálne

Najbližšie Služby Božie

budú dňa 20.10.2019 o 9.00 hod. a budú mať charakter misijných bohoslužieb.

Viac