Aktuálne

Stretnutie so staršími nášho zboru

V nedeľu 10.12.2017 o 14.30 hod. srdečne pozývame vás, našich starších v zbore: dôchodcov, bývalých presbyterov, jubilantov ku spoločnému popoludniu pri Božom slove, rozhovoroch, občerstvení, ale aj pri malom koncerte, ktorým poslúžia žiaci ZUŠ pod vedením Bronky Majerčíkovej.

Viac

Najbližšie Služby Božie

budú v nedeľu, 10.12.2017 o 9.00 hod.