Aktuálne

Najbližšie Služby Božie

na 2. pôstnu nedeľu budú dňa 25.2.2018 o 9.00 hod.