Služby Božie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 09: 00 hod.

v našom kostole na Hviezdoslavovej ulici v Liptovskom Hrádku

 

Sviatosť Večere Pánovej je prisluhovaná počas Služieb Božích každú prvú nedeľu v mesiaci

 

Prípadné odchýlky od pravidelného času konania Služieb Božích sledujte v časti Aktuálne / pozvánky