Kde môžeme nájsť fotografie ?

Fotografie nájdete na tejto webovej stránke v časti: aktuálne/udalosti.

Rozhodli sme sa to urobiť preto takto, aby ste k milým obrázkom získali aj niekoľko informácií o tom, kedy  a pri akej príležitosti tieto fotky vznikli.

V časti aktuálne/udalosti si vyberte článok, ktorý Vás zaujal. Kliknite naň, otvorí sa Vám celý text, za ktorým nasledujú fotografie, ktoré s touto udalosťou súvisia.