Život zboru

Dorast

Sme mladí ľudia vo veku 13- 17 rokov,  niektorí  aj viac. Schádzame sa každý piatok o 17. 00 hod. v zborovej miestnosti evanjelického kostola. Programom nášho stretnutia je väčšinou pár piesní, v ktorých môžeme chváliť Pána Boha za to aký je, spolu sa zabávame pri rôznych nových hrách, občas si spolu pozrieme aj zaujímavé videá, nad ktorými sa zamýšľame. Neodlučiteľnou súčasťou nášho stretnutia je hovorené Božie Slovo, bez ktorého si dorast nevieme ani predstaviť. Radi organizujeme spoločné párty, výlety a tábory, kde prežívame spolu dobrý čas.

Príď medzi nás!

Čas: Piatok, 17.00 hod.
Kontaktná osoba: Lenka Petríková
Tel.:

Mládež

Ako mládež  sa stretávame pravidelne každú sobotu o 17.30 hod. v zborovej miestnosti evanjelického kostola. Samotné stretnutie, začína vzájomnými neorganizovanými rozhovormi, aktivitou, zdieľaním a svedectvami, neskôr nasledujú piesne a vyučovanie založené na Božom Slove. Na záver mládeže sa modlíme jeden za druhého. Mimo týchto stretnutí mávame aj chaty, výlety a  spoločné stretnutia  aj mimo mládeže.

Príď medzi nás!

Čas: Sobota, 17.30 hod.
Kontaktná osoba: Lukáš Karabín
Tel.: 0903 814 860