Život zboru

Hospodin je prítomný všade tam, kde sa stretnú dvaja či traja v Jeho mene.  Radi sa s Ním stretávame i v našom cirkevnom zbore  -  všetci spolu na službách Božích ale  i v rôznych menších spoločenstvách, ktoré sú  určené pre  všetky vekové skupiny – od detičiek až po starkých, s cieľom budovať spoločenstvo, duchovne rásť a pomáhať v tomto raste i ostatným.

Veríme, že si z našich podujatí vyberiete a nájdete to správne spoločenstvo pre vás, miesto, kde sa budete cítiť dobre, obklopení priateľmi a naplnení Božou láskou.

Pri spoločných  bohoslužbách sa pravidelne stretávame v našom chráme Božom v nedele.

Spoločné bohoslužby mávame aj v iných dňoch – pri rôznych príležitostiach a sviatkoch. Bohoslužby nám dávajú priestor prijímať službu Pána Boha nám ako spoločenstvu a to skrze Božie slovo a sviatosti. Dávajú však priestor aj nám - osláviť Boha piesňami a modlitbami, nechať sa povzbudiť  a usmerniť vo viere skrze Božie slovo a konanie Ducha svätého. V čase bohoslužieb majú deti svoj program tzv. Detskú besiedku, ktorá býva zvyčajne v hornej miestnosti kostola.

Čas: nedeľa, 9.00 hod, kostol Liptovský Hrádok
Kontaktná osoba: Anna Belanji, zborová farárka
Tel.: 0918 828 050

Bohoslužby v Červenom Kríži

Vyjsť v ústrety sa snažíme aj tým,  ktorí sa nemôžu zúčastniť bohoslužieb v našom chráme,  preto konáme bohoslužby v priestoroch ČK v Liptovskom Hrádku. Niekoľkokrát do roka bývajú  na tomto mieste bohoslužby so spoveďou a sviatosťou Večere Pánovej. Na tejto službe sa podieľajú (striedaním sa) štyria evanjelickí a. v. farári z okolia.V prípade záujmu ochotne poslúžia aj osobnou návštevou na izbe.

Miesto: Poliklinika Liptovský Hrádok - priestory Červeného kríža
Čas: streda, 14.00 hod.
Kontaktná osoba: Anna Belanji, zborová farárka
Tel.: 0918 828 050

Bohoslužby v nemocnici Liptovský Mikuláš

Pobyt v nemocnici iste nie je čas, ktorý by sme vyhľadávali, ale práve tu často najviac potrebujeme duchovné povzbudenie a rozhovor. Aj tu slúžia evanjelickí farári z nášho seniorátu. Ak je niekto z nášho cirkevného zboru, alebo z vašich blízkych hospitalizovaný a prial by si duchovné povzbudenie, prípadne spoveď, či sviatosť Večere Pánovej, kontaktujte našu sestru farárku.

Kontaktná osoba: Anna Belanji, zborová farárka
Tel.: 0918 828 050

Bohoslužby doma

Sme si vedomí toho, že mnoho ľudí je chorých alebo vekom obmedzených natoľko, že sa nemôžu aktívne zúčastniť života zboru. V takom prípade Vás radi navštívime doma. Dajte nám vedieť kedykoľvek by ste uvítali návštevu sestry farárky, alebo niekoho z presbyterstva zboru, či modlitebného spoločenstva. Sestra farárka rada prislúži aj spoveď a Večeru Pánovu. Nebojte sa využiť tieto požehnané príležitosti k posilneniu svojej viery v starobe alebo chorobe.

Kontaktná osoba: Anna Belanji, zborová farárka
Tel.: 0918 828 050