Aktuálne

Detský denný biblický tábor

V čase od 5.8. do 9.8. 2019 sa konal v našom cirkevnom zbore Detský letný biblický tábor. Hlavnou témou tábora bola biblická kniha Ester. Pred očami detí sa odohrával príbeh siroty Ester, kráľa Ahasvera a služobníka Mordochaja a Hámana. Deti mohli na živote týchto postáv spoznať biblické pravdy, že Boh sa pyšným protiví a pokorným dáva milosť.

Viac

Oprava strechy

Je dobré, keď v kostole prúdi Božie požehnanie. Je zarážajúce, keď v kostole voda prúdom tečie dole stenou, či kvapká zo stropu. V takomto havarijnom stave bola aj strecha evanjelického kostola v Liptovskom Hrádku. Po niekoľkoročnej snahe nájsť vhodnú firmu na jej rekonštrukciu sme začali práce na obnove strechy v prvej polovici júna 2019.

Viac

Koncert k vydanému CD zborovej farárky s. Anny Belanji

5.7.2019 v podvečer sme sa tešili na výnimočný koncert. Do života bolo uvedené CD našej zborovej farárky, sestry Anny Belanji, na ktorom sa nám prihovorila aj predstavila niekoľko svojich piesní. Bolo vzácne zažiť takéto netradičné podujatie, ktoré prispelo k zamysleniam, povzbudeniam a krásnym zážitkom.

Viac

Konfirmácia

Konfirmácia je v živote cirkevného zboru vždy výnimočnou a radostnou udalosťou. Veríme, že je to tak aj v živote našich piatich mladých ľudí, ktorí sa 23.6.2019 stali dospelými členmi cirkvi, teda aj nášho cirkevného zboru.

Viac

Víkendová chata mužov

V máji sme zažili jeden špeciálny víkend. Rozhodli sme sa zrealizovať mužskú chatu. Bolo to dobrodružstvo, na ktoré sme sa tešili. Chlapci a chlapi vo veku 17 – 50 rokov, asi 15- ti z nášho zboru sme sa v piatok podvečer vybrali do Jakubovanskej doliny zažiť trochu netradičné mužské spoločenstvo v peknej prírode a v Božej blízkosti.

Viac

Dorastová tábor

Tak, ako každý rok, aj teraz sa konal dorastový tábor začiatkom jarných prázdnin, od 1. do 4. marca 2019. Tradične sme sa stretli na chate v Račkovej Doline. Témou tábora bolo „Stvorený“, kedy sme chceli konfirmandom a mladým priblížiť cez rôzne biblické príbehy ako nás Pán Boh stvoril.

Viac

modlitby 24

v dňoch 22 . - 23. 2.2019 sme zorganizovali „Modlitby 24“ . Ide o modlitebný „maratón“ – nepretržitá reťaz modlitieb, ktoré realizujeme už niekoľko rokov . Modlitby začali v piatok večer. Hovorili sme o témach, ktoré vnímame, že je dôležité modliť sa za ne.

Viac

Jesenné stretnutie žien

V nedeľu 11.11.2018 sme sa spolu stretli na Jesennom stretnutí žien s témou: Desaťtisíc dôvodov na radosť. Počas takmer dvoch hodín bolo o zaujímavý program postarané. Čo môže byť dôvodom, čo nám radosť dáva či nás o radosť oberá?

Viac

Poďakovanie za úrody zeme

ďakovať treba, zvlášť vtedy, keď cítime hojnosť Božieho požehnania. Požehnania v našich záhradách, na poliach, ale i v našich životoch. Nedeľa 21.10.2018 bola tou správnou príležitosťou na toto poďaovanie

Viac

Misijné Služby Božie

Opäť sme sa stretli na misijných bohoslužbách. Pozvanie medzi nás prijal brat Slavomír Slávik, evanjelický farár, pôsobiaci v EVS (Slovenské evanjelizačné stredisko ), ktorý nám poslúžil kázňou Slova Božieho. .Dnes bola aktuálnou téma „Stratená príležitosť“. Na túto tému sa dá pozerať z viacerých uhlov. Brat farár sa nad hodnotami dnešnej spoločnosti, nad tým, čo je moderné a čo žiadané a kde sa my , kresťania nachádzame.

Viac

Zborová chata

Naša spoločná zborová "chatovačka" sa konala Floriho chate v Mníchovskom potoku (blízko Bardejova) , v období 18.8.-22.8.2018. Cieľom bolo posilniť spoločenstvo, rásť vo viere, spoznávať sa, prežiť čas v duchovných aktivitách ale i športových, navštíviť kraj a miesta kde vyrastala naša zborová sestra farárka.

Viac

Detský letný tábor

Tohtoročný detský tábor, ktorý sme organizovali v našom cirkevnom zbore v období 23.- 27. júla mal tému „Víťazný beh“. Apoštol Pavol pripodobňuje život kresťana k takému behu na pretekárskej dráhe. Jednotlivé témy nášho tábora sa zaoberali príbehmi zo života apoštola Pavla, ktoré boli často napínavé a dobrodružné.

Viac

Návšteva z Nórska

Čo Pán Boh zaseje, tomu dovolí vzklíčiť a nechá rásť. Ináč to nie je ani s naším priateľstvom s bratmi a sestrami z Nórska. Zdá sa, akoby náhodou, pred rokmi vyhľadali a navštívili náš cirkevný zbor, akoby náhodou cítili potrebu nadviazať s nami priateľské vzťahy – náhody však neexistujú a už vtedy boli tieto udalosti priamym Božím zásahom.

Viac

(Nielen) mládežnícka turistika

Spoločenstvo sa dá budovať rôznym spôsobom. Niekedy stačí jedna krátka výzva - mládežnícka pozvánka na malú túru ako vhodný program na nedeľný podvečer. Miesto stretnutia: kostol, 17.00 hod. , 1.7.2018. Kto mohol, ten prišiel. Stretlo sa nás deväť – plus jeden psík. S Naším „horským vodcom“ bol náš brat dozorca, Janko Pavlík, ktorý ako lesný inžinier dobre pozná okolitú prírodu a má k nej blízky vzťah.

Viac

Zborový deň

Spolu v rozhodnutí, spolu v zápase, spolu v požehnaní Sedemnásty jún 2018 bola krásna, slnečná nedeľa, deň stvorený na výnimočné chvíle. Blížiaci sa koniec školského roka a túžba stretnúť sa všetci ako rodina boli dostatočným dôvodom preto, aby sme v našom cirkevnom zbore zorganizovali zborový deň.

Viac

Bazár mamiklubu

Našim milým maminám z mamiklubu skrsla myšlienka usporiadať bazár s vecami, ktoré pri rýchlom raste našich maličkých sa často stávajú nepotrebnými, ktoré však zároveň môžu veľmi dobre poslúžiť rodinám s menšími deťmi. Tento bazár mal charitatívy cieľ.

Viac

Deň parkov a záhrad (aj v našej zborovej záhrade)

Tento rok sa konal desiaty ročník kultúrno-vzdelávacieho podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad, kde počas tohto víkendu mala verejnosť možnosť navštíviť parky, záhrady a iné otvorené plochy kam sa bežne nedostanú a mohli tak vnímať aj spoločenské či historické hodnoty nášho zeleného dedičstva. Do tejto aktivity sa zapojilo aj mesto Liptovský Hrádok. Vybraté boli priestranstvá, medzi ktoré patrí naša zborová záhrada

Viac

Slávnosť konfirmácie

Konfirmácia je slávnostným prijatím pokrstených mladých ľudí medzi dospelých členov cirkvi a to na základe osobného vyznania viery v Trojjediného Pána Boha a potvrdenia krstnej zmluvy. Konfirmáciou sa človek stáva právoplatným dospelým členom cirkvi. Slávnosť konfirmácie sme v našom cirkevnom zbore mali 27. mája 2018. a medzi sebou sme privítali nových dospelých členov cirkvi: Adelku, Anett, Leu, Klárku, Natálku, Paľka, Mareka a Martina.

Viac

Evanjelizačné večery PROCHRIST

Dňa 12.3.2018 , v pondelok podvečer sme odštartovali evanjelizačný týždeň nazvaný PROCHRIST. Program určený všetkým, ktorí hľadajú Božiu blízkosť vo svojom živote, bez ohľadu na bydlisko, vek či vierovyznanie.

Viac

Misia na Níle

Nedeľný podvečer dňa 11.3.2018 sme mali možnosť prežiť zaujímavým spôsobom. Medzi nás zavítal brat farár Tshibasu - ktorý utiekol z Konga do Tanzánie a ktorý pôsobí ako misionár v utečeneckých táboroch v Afrike. Pracuje pre Misiu na Níle.

Viac

Misijné Služby Božie

Tretia pôstna nedeľa bola výnimočná tým, že sme sa opäť - mladší i starší stretli na misijných bohoslužbách v našom kostole. Bol to požehnaný čas, ktorý sme spolu mohli stráviť v Božej blízkosti.

Viac

Detský vianočný program

Tak, ako po minulé roky, aj teraz nám poslednú nedeľu pred Vianocami spríjemnili deti svojim programom. (V tento rok 3. adventná nedeľa, nakoľko Štedrý deň bol práve na 4.adventnú nedeľu). V milom programe vystúpili deti z detskej besiedky, deti z našej cirkevnej materskej školy Koráb i naši mládežníci

Viac

Stretnutie so staršími nášho zboru

V nedeľu 10.12.2017 o 14.30 sa uskutočnilo stretnutie so staršími nášho cirkevného zboru. Vzájomne sme sa porozprávali, zaspievali si piesne zo spevníka, pomodlili sa a naša pani farárka sa im prihovorila slovami plnými povzbudenia.

Viac

Mladí medzi seniormi v Červenom Kríži

Dňa 2. decembra 2017 mládež nášho zboru navštívila seniorov v zariadení Červeného kríža v Liptovskom Hrádku. Keď sme medzi nich prišli, privítali nás s radosťou a otvoreným srdcom.

Viac

Víkendová dorastová chata

Tento rok sa naša dorastová víkendovka konala v neobvyklom čase, od 17. do 19. novembra v Račkovej doline. Ako dorast sme túžili byť s mladými dlhšie než jeden deň v týždni na doraste a preto sme sa rozhodli zorganizovať víkendovú chatu ešte pred zimnými prázdninami.

Viac

Mládežnícka brigáda

týmto príspevkom by sme sa chceli poďakovať za iniciatívu našich mladých, ktorí venovali svoj čas i svoje sily zveľaďovaniu okolia nášho kostola.

Viac

Rodinné Služby Božie

sa konali v túto nedeľu, 22.10. 2017 v našom chráme Božom. Do programu nedeľných bohoslužieb prispeli detičky z detskej besiedky a našej Cirkevnej materskej školy Koráb, piesne boli oživené kapelou našich bratov.

Viac

Detský denný tábor 2017

Od 7.- 11. augusta sme prežili 5 krásnych a požehnaných dní na Detskom letnom tábore. Tábora sa zúčastnilo 27 detí a12 vedúcich z Liptovského Hrádku a Liptovskej Porúbky. Bol to týždeň plný hier, športu, veselých pesničiek, tvorivých aktivít a biblických príbehov.

Viac

Nóri v Liptovskom Hrádku

V dňoch 23. až 25. 6.2017 sme v hostili bratov a sestry z evanjelickej cirkvi z Nórska. Na návštevu nášho cirkevného zboru sme ich pozvali počas nášho pobytu v ich cirkevnom zbore v Stokke, v auguste minulého roka. Sme veľmi radi, že sa túto návštevu podarilo zrealizovať a tešíme sa o to viac, že polovicu našich hostí tvorili práve mladí ľudia.

Viac

Konfirmácia

Aj tento rok sme mali možnosť prežiť radosť zo slávnosti konfirmácie, ktorá sa konala 18.6.2017. Našich mladých dospelých členov cirkevného zboru medzi sebou vítame a do života im prajeme veľa Božieho požehnania a vedenie na každom kroku.

Viac

Jarné stretnutie žien

Dňa 9.4.2017 sa v našom cirkevnom zbore konalo už štvrté Jarné stretnutie pre ženy. Cieľom a poslaním týchto stretnutí je ponúknuť ženám v našom meste novú perspektívu a novú nádej

Viac

Mládežnícke Služby Božie

V nedeľu 19.3.2017 sme sa stretli na bohoslužbách trošku netradične. Ich poriadok mal charakter mládežníckych Služieb Božích. Touto myšlienkou by sme chceli prispieť k vzájomnému prepojeniu mladšej a staršej generácie v našom cirkevnom zbore. Chceme si takto navzájom slúžiť a obohacovať sa a viac si tak uvedomovať, že na ceste viery starší potrebujú mladších a mladší starších

Viac

Dorastová chata v Račkovej doline – History maker ( ten, ktorý mení dejiny)

Aj tento rok sa náš dorast a mládež zúčastnil v dňoch 24. - 27.2. 2017 dorastovej chaty - opäť so zaujímavou témou, aktivitami, hrami ale hlavne v budovaní vzťahov nielen medzi sebou ale predovšetkým vzťahu so živým Bohom. Tejto výzvy sa chytilo viac než 90 mladých ľudí z Liptovského Hrádku a okolitých cirkevných zborov.

Viac

Prednáška v rámci národného týždňa manželstva

Zaujímavá prednáška na tému "Ako si vzájomne preukazovať lásku" v manželstve sa konala v našom kostole dňa 18.2.2017. O svojom živote nám porozprávali manželia Kondelovci zo Žiliny

Viac

Benefičný koncert pre CZ v Hybiach

Na pomoc evanjelickému cirkevnému zboru v Hybiach, postihnutému požiarom kostola a organu, sa dňa 5.2.2017 sa v našom kostole konal jeden z troch benefičných koncertov. Na jeho organizácii sa podieľal náš cirkevný zbor, Musica Temporis a ZUŠ v Liptovskom Hrádku v spolupráci s mestom Liptovský Hrádok

Viac

Ekumenický modlitebný týždeň

V období od 17.1. do 19.1.2017 sme sa stretali pri spoločných modlitbách v evanjelickom kostole v Liptovskej Porúbke, v Liptovskom Hrádku a v zborových priestoroch rímsko-katolíckeho cirkevného zboru v Liptovskom Hrádku pri spoločných modlitbách. Témou bolo ZMIERENIE – ženie nás Kristova láska. Tento týždeň vyvrcholil  22.1.2017 Ekumenickými bohoslužbami, ktoré sa konali v našom kostole.

Viac

Štedrý večer 24.12.2016

Štedrý deň bol dňom, keď bol kostol nielen slávnostne vyzdobený a plný do posledného miesta -ale bol chvíľou, keď bol Pán Boh medzi nami prítomný a my sme sa z Jeho milosti i Jeho prítomnosti mohli tešiť a ďakovať mu piesňami i modlitbami. Služby Božie v tento deň boli trochu iné ako obyčajne - spestrené videoprojekciou i piesňami našich mladých

Viac

Vianočný program detí, 18.12.2016

Štvrtú adventnú nedeľu nám spríjemnili a ozvláštnili naši maličkí. So svojim programom po prvýkrát vystúpili detičky z našej cirkevnej materskej školy i detičky z nedeľnej besiedky. Svojimi úprimnými srdiečkami priniesli nám dospelým radosť i slzičky dojatia. Sme Pánu Bohu vďační za tieto vzácne chvíle

Viac

Adventné stretnutie žien, 4.12.2016

Adventné stretnutie žien bolo určené pre všetky ženy bez ohľadu na vek. Prišli sme mladšie i staršie, každá so svojimi starosťami , no odchádzali posilnené a naplnené. Táto milá aktivitka sa stretla so záujmom žien nášho cirkevného zboru i mimo neho.

Viac

Návšteva Curta Westmana s manželkou, 16.11.2016

Už počas našej návštevy v Nórsku brat Curt Westman spomenul, že príde na Slovensko. Boli sme preto radi, že sa s ním opäť stretneme. Brat Westman nám poslúžili kázňou Slova Božieho, ktorá bola prekladaná do slovenského jazyka. Tohto milého stretnutia sa zúčastnilo viac než 50 ľudí

Viac

Dorastová chata Gerlachov, 4. - 6.11.2016

Privádzať mladých ľudí k Pánu Bohu je dôležité v každej chvíli. Preto -aj keď v trochu netradičnom čase - sme organizovali dorasteneckú víkendovú chatu v Gerlachove. Aby tí, ktorí sú medzi nami noví sa s nami trošku spoznali a zároveň aj takouto formou sa priblížili k Pánu Bohu

Viac

Posvätenie priestorov cirkevnej materskej školy, 28.8.2016

Koncom leta sme s Božou pomocou dostavali a skolaudovali aj podkrovné priestory kostola - určené pre cirkevnú materskú školu, ktorej sme zriaďovateľom . Posvätenie týchto priestorov bolo dôležitým krokom pred jej spustením do prevádzky 2.septembra 2016

Viac

Letné tábory mládeže a dorastu 2016

Aj pre mladých bolo leto časom spoločných aktivít pri budovaní svojho duchovného života, pri upevňovaní priateľstiev, chvíľami pri športe či opekačke. Spoločný čas tak prežili na viacerých aktivitách

Viac

Návšteva Nórska, 11. - 15.8.2016

V auguste sme vycestovali do Nórska. Prijali sme pozvanie našich priateľov z Stokke a vybrali sa za nimi, do ich cirkevného zboru . Zažili sme tak neopakovateľné chvíle. Pre náš cirkevný zbor to bola mimoriadna a požehnaná udalosť

Viac

Detský letný tábor, júl 2016

Počas letných prázdnin sme nezabudli na naše deti a tak vďaka obetavým ľuďom z besiedkárskeho tímu,za pomoci našej pani farárky a dobrovoľníkov z radov mládeže i dospelých sme pre nich pripravili zaujímavý týždňový letný tábor

Viac

Inštalácia zborovej farárky Anny Belanji, posvätenie kostola a farského bytu, 8.5.2016

Po voľbe zborovej farárky a skolaudovaní farského bytu sme mohli pristúpiť k slávnostnej inštalácii zborovej farárky a posväteniu kostola a farského bytu. Stalo sa tak 8. mája 2016

Viac

Voľba zborovej farárky Anny Belanji, apríl 2016

V našom cirkevnom zbore nastala dôležitá udalosť - volebný zborový konvent, na ktorom bola jednohlasne zvolená doterajšia námestná farárka Anna Belanji za zborovú farárku nášho cirkevného zboru

Viac

Dorastová chata, Račkova dolina, 26. - 29.2.2016

Po roku sa naši dorastenci a mládežníci tešili na chatu v Račkovej doline. Tohtoročná téma bola: Hry o život - o čo v našich životoch hráme? Tejto téme a postaveniu Pána Ježiša v našich životoch boli prispôsobené témy, kázne, hry a aktivity.

Viac

Krst a konfirmácia dospelých, 21.2.2016

Krst a konfirmácia dospelých býva v dnešnej dobe zriedkavejšou no o to vzácnejšou udalosťou. Sme preto vďační Pánu Bohu, že sme medzi sebou mohli privítať nových členov. Prečítajte si ich osobné vyznania viery

Viac

Zimné stretnutie žien, 6.12.2015

Dňa  6.12.2015 sa v priestoroch nášho cirkevného zboru konala špeciálna udalosť určená pre ženy v akomkoľvek veku. Táto nová aktivita bola medzi nami vítaná a prijatá s radosťou

Viac

Anna Belanji, námestná farárka, 12.11.2015

Naša sestra kaplánka Mgr. Anna Belanji, po úspešnom absolvovaní farárskych skúšok, preberá dňa 21.10.2015 farský úrad a stáva sa našou námestnou farárkou

Viac

Mládežnícky tábor J-camp, Párnica, august 2015

Letné prázdniny ukončili naši mládežníci spoločným táborom J- Camp v Párnici na Orave. Bol to čas budovania bližšieho vzťahu s Pánom Bohom, priateľstiev i športových aktivít

Viac

Mladí na konferencii v Nemecku

Zápas po duchovné prebudenie v Európe - tejto konferencie sa počas letných dní zúčastnilo niekoľko členov našej mládeže. Prečítajte si ich zážitky z pobytu v Nemecku

Viac

Letné aktivity pre deti - výlet a denný tábor

Výlet, aktivity, opekačka či chata boli prostriedkom ako hovoriť deťom o Bohu, o hodnotách v ich životoch.Tejto náročnej úlohy, ako Ježiša priniesť do života detí sa ja tento rok zhostil náš besiedkársky tím.

Viac

Návšteva z Nórska, 18.7.2015

Júl v znamení nových priateľstiev - návšteva brata Curta Westmana a ďalších evanjelikov evanjelického zboru v Stokke, v Nórsku. Večer pri Božom Slove, piesňach a príjemných rozhovoroch

Viac

Konfirmácia, 7.6.2015

Konfirmácia - dôležitý krok v živote mladých ľudí i rodín. Radostný deň v našom cirkevnom zbore, keď sme medzi sebou privítali nových dospelých členov

Viac

Ján Pavlík - uvedenie do funkcie zborového dozorcu, 26.4.2015

Po vzniku nášho cirkevného zboru bol do funkcie zborového dozorcu zvolený Ing. Ján Pavlík, PhD., 26. apríl 2015 bol dňom jeho slávnostného uvedenia do funkcie zborového dozorcu.

Viac

Predstavujeme vám: vedúci mládeže, Peťo Soukup

Nový člen medzi nami. Peťo Soukup, pracovník Spoločenstva evanjelickej mládeže - nová posila v práci s našou mládežou a dorastom. Viac o ňom sa môžete dozvedieť v nasledujúcich riadkoch

Viac

Dorastová chata, Račkova dolina, 13. - 16. 2. 2015

Časť jarných prázdnin prežili naši dorastenci na chate. Come alive, čo znamená Príď k životu, bol názov tohto pobytu. Cieľom bolo, aby mladí dorastenci prijali Pána Ježiša do svojich sŕdc, aby s Ním vošli do plnohodnotného vzťahu, ktorý pretrvá a bude sa prehlbovať aj vtedy, keď chata skončí

Viac

Vznik cirkevného zboru, 1.1.2015

Od prvého januára 2015 sa začala písať história nášho cirkevného zboru. Existovali sme a žili aktívnym duchovným životom aj v minulosti - ako fília cirkevného zboru Liptovská Porúbka. Myšlienky vytvorenia samostatného cirkevného zboru rezonovali už niekoľko desaťročí,no 1. januára 2015 sa stali skutočnosťou.

Viac

mládež 2014

aj takto sme žili - vo vzájomnom poznávaní sa, priateľstvami, výletmi - no hlavne budovaním vzťahu s našim Nebeským Ockom

Viac

Detský letný tábor 2014

v znamení leta, súťaží, aktivít - ale hlavne času stráveného v Božej blízkosti

Viac

Cyklotúra na Benkovo 2014

alebo 50-tka v pedáloch. Aj takto sa dá tráviť voľný čas - spolu, v prírode a na bicykli

Viac

Modlitby 24, 2013

modlitebná štafeta počas 24 hodín, pri ktorej sa striedali jednotlivci i skupinky v modlitbách sa za naše rodiny, cirkev, mesto i štát.

Viac

Vianočné programy besiedkárov archív 2005 -2011

hoci z mnohých besiedkárov sú dnes mládežníci či dospelí ľudia, sme vďační Pánu Bohu, že sme s Ním mohli rásť od detských čias

Viac

Zborový guláš, 2012

milá spomienka na guláš v záhrade za kostolom

Viac

Letná besiedka 2006

Pozvanie na detskú besiedku sme nedostali len do kostola ale aj na záhradku za domom :-)

Viac