Víkendová chata mužov

 Mužská víkendovka bola pre nás veľmi vzácnym časom. Nemali sme žiadny špeciálny program či cieľ, chata sa však vydarila.

Stretli sme sa v piatok podvečer. V sobotu, po spoločných raňajkách sme mali duchovné spoločenstvo.  Na tejto chate sme pokračovali v štúdiu Biblie tak, ako sme začali  na mužských stretnutiach počas bežných týždňov u nás v kostole. Práve prechádzame evanjelium podľa Matúša. Poobede nasledovala túra, na ktorej sme  boli objavovať zákutia krásnej liptovskej prírody. Vrátili sme sa na večeru, ktorú sme si sami pripravili a večer bol tiež večerom modlitieb a chvál.  Po ranných nedeľných stíšeniach  a chválach sme poupratovali chatu a vybrali sa domov. Všetko bolo také prirodzené, spontánne, neplánované. Uvedomovali sme si, že je dobré, že sme spolu, že túžime byť  akýmsi  pilierom nášho  zboru, chceme silnieť vo viere, prinášať jej ovocie. Jednoducho chceme viac. Bol to požehnaný čas, bolo nám spolu dobre a cítime, že podobnú chatu si radi zopakujeme aj v budúcnosti.