Archív

3. Nedeľa po Svätej Trojici

20.06.2021: Nájdenie strateného

Viac

2. Nedeľa po svätej Trojici

13.06.2021: Vážne pozvanie

Viac

5. Nedeľa po Veľkej noci

09.05.2021: Rogate - Modlite sa!

Viac

4. Nedeľa po Veľkej noci

02.05.2021: Cantate - Spievajte!

Viac

3. nedeľa po Veľkej noci

Jubilate - Radujte sa!

Viac

2. nedeľa po Veľkej noci

18.04.2021: Dobrý Pastier

Viac

1. nedeľa po Veľkej noci

11.04.2021: Blahoslavená viera

Viac

Veľkonočná nedeľa

04.04.2021: Milí priatelia, pozývame vás na cestu k ŽIVOTU.... buďme nielen pozorovateľmi, ale aj účastníkmi veľkonočného príbehu. Prajeme požehnaný veľkonočný čas...

Viac

Veľký piatok

02.04.2021: Milí priatelia, Pozývame vás vstúpiť do ticha tohto Veľkého dňa. Nech môžete načúvať... a poznať, že Ježiš Kristus je Boží Syn - Mesiáš, ktorý sníma hriechy sveta.... naše hriechy... moje aj tvoje... Prajeme požehnaný čas.

Viac

6. pôstna nedeľa

28.03.2021: Kvetná nedeľa

Viac

5. pôstna nedeľa

21.03.2021: Smrtná nedeľa

Viac

4. pôstna nedeľa

14.03.2021: Chlieb života

Viac

3. pôstna nedeľa

07.03.2021: Tajomstvo Božieho Zjavenia

Viac

2. pôstna nedeľa

28.02.2021: Zápas o posvätenie

Viac

1. pôstna nedeľa

21.02.2021: Pokušenie - výzva k viere a výzva k hriechu. V ňom vyrastiem, či upadnem?

Viac

Predpôstna nedeľa

14.02.2021: Dar Božej Lásky

Viac

Nedeľa po Deviatniku

07.02.2021: Dar Božieho Slova

Viac

Nedeľa Deviatnik

31.01.2021: Nezaslúžená milosť...

Viac