Archív

Ekumenický týždeň za jednotu kresťanov 2022

Ekumenický výbor ECAV pre vás pripravil Online modlitebný týždeň za jednotu kresťanov 2022. Každý večer od 18.1. 2022 do 25.1.2022 od 19.00 hod. sa môžete pripojiť cez aplikáciu ZOOM . Program bude zložený z biblického slova, modlitieb a každý večer bude prizvaný hosť. Program bude trvať 40-45 min. Pripojenie cez ZOOM bude aktívne už od 18.50 hod. Pre viac informácií kliknite na "viac"

Viac

3. Nedeľa po Svätej Trojici

20.06.2021: Nájdenie strateného

Viac

2. Nedeľa po svätej Trojici

13.06.2021: Vážne pozvanie

Viac

5. Nedeľa po Veľkej noci

09.05.2021: Rogate - Modlite sa!

Viac

4. Nedeľa po Veľkej noci

02.05.2021: Cantate - Spievajte!

Viac

3. nedeľa po Veľkej noci

Jubilate - Radujte sa!

Viac

2. nedeľa po Veľkej noci

18.04.2021: Dobrý Pastier

Viac

1. nedeľa po Veľkej noci

11.04.2021: Blahoslavená viera

Viac

Veľkonočná nedeľa

04.04.2021: Milí priatelia, pozývame vás na cestu k ŽIVOTU.... buďme nielen pozorovateľmi, ale aj účastníkmi veľkonočného príbehu. Prajeme požehnaný veľkonočný čas...

Viac

Veľký piatok

02.04.2021: Milí priatelia, Pozývame vás vstúpiť do ticha tohto Veľkého dňa. Nech môžete načúvať... a poznať, že Ježiš Kristus je Boží Syn - Mesiáš, ktorý sníma hriechy sveta.... naše hriechy... moje aj tvoje... Prajeme požehnaný čas.

Viac

6. pôstna nedeľa

28.03.2021: Kvetná nedeľa

Viac

5. pôstna nedeľa

21.03.2021: Smrtná nedeľa

Viac

4. pôstna nedeľa

14.03.2021: Chlieb života

Viac

3. pôstna nedeľa

07.03.2021: Tajomstvo Božieho Zjavenia

Viac

2. pôstna nedeľa

28.02.2021: Zápas o posvätenie

Viac

1. pôstna nedeľa

21.02.2021: Pokušenie - výzva k viere a výzva k hriechu. V ňom vyrastiem, či upadnem?

Viac

Predpôstna nedeľa

14.02.2021: Dar Božej Lásky

Viac

Nedeľa po Deviatniku

07.02.2021: Dar Božieho Slova

Viac

Nedeľa Deviatnik

31.01.2021: Nezaslúžená milosť...

Viac