Kontakt

Evanjelický a.v. cirkevný zbor Liptovský Hrádok

Hviezdoslavova 142
033 01 Liptovský Hrádok

Mgr. Anna Belanji, zborová farárka
+ 421 918 828 050

Ing. Ján Pavlík, PhD., zborový dozorca
+ 421 903 175 627

Ing. Oliva Vrbičanová, zástupkyňa zborového dozorcu
+ 421 907 712 450

e-mailová adresa: lipt.hradok@ecav.sk

IČO: 31933041
DIČ: 2021391328

bankový účet cirkevného zboru: SK84 0200 0000 0031 4237 4351
bankový účet Cirkevnej materskej školy KORÁB (v zriaďovateľskej pôsobnosti nášho cirkevného zboru): SK61 0200 0000 0031 4237 1855