Bohoslužby

K bohoslužbám sa schádzame v našom chráme a to prevažne v nedele, ale tiež v ďalších dňoch príležitosti alebo sviatkov.

Viac

Sviatosti

Krsty, Večera Pánova.

Viac

Obrady a súvisiace služby

Sobáše, manželské večery - rodinné stretnutia, pohreby, sprevádzanie zarmútených.

Viac

Deti, dorast a mládež

Stretnutia detí, dorastu a mládeže. Príď medzi nás! :)

Viac

Dospelí

Rodinné stretnutia, stretnutia mužov, biblické hodiny, mamiklub, stretnutia žien, stretnutia rodín.

Viac