Bohoslužby

K bohoslužbám sa schádzame v našom chráme a to prevažne v nedele, ale tiež v ďalších dňoch príležitosti alebo sviatkov. Bohoslužby nám dávajú priestor prijímať službu Pána Boha nám ako spoločenstvu a to skrze Božie slovo a sviatosti. Dávajú však priestor aj nám a to osláviť Boha piesňami a modlitbami, nechať sa povzbudiť  a usmerniť vo viere skrze Božie slovo a konanie Ducha svätého. V čase bohoslužieb majú deti svoj program tzv. Detskú besiedku a to v hornej miestnosti kostola.

Čas:  Nedeľa,   9:00 hod. Liptovský Hrádok a 10:30 hod. Liptovská Porúbka
Kontaktná osoba: Anna Belanji, námestná farárka
tel.: 0918 828 050
 

Bohoslužby v Červenom Kríži

Vychádzame v ústrety aj tým, ktorí sa nemôžu zúčastniť bohoslužieb v našom chráme, a preto konáme bohoslužby v ČK. Niekoľko krát do roka sú bohoslužby so spoveďou a sviatosťou Večere Pánovej. Službou sa striedajú 4 evanjelický a.v. farári z okolia.

V prípade záujmu ochotne poslúžia aj osobnou návštevou na izbe.

Miesto: Poliklinika – Červený kríž
Čas: Streda, 14.00 hod.
Kontaktná osoba: Anna Belanji
tel. 0918 828 050

Bohoslužby v nemocnici Liptovský Mikuláš

Pobyt v nemocnici iste nie je čas, ktorý by sme vyhľadávali, ale práve tu často najviac potrebujeme duchovné povzbudenie a rozhovor. Aj tu slúžia evanjelický farári z nášho seniorátu. Ak je niekto z nášho cirkevného zboru, alebo z vašich blízkych hospitalizovaný a prial by si duchovné povzbudenie, prípadne spoveď, či sviatosť Večere Pánovej, kontaktujte nášho brata farára.

Kontaktná osoba: Anna Belanji
tel. 0918 828 050

Bohoslužby doma

Sme si vedomí toho, že mnoho ľudí je chorých alebo vekom obmedzených natoľko, že sa nemôžu aktívne zúčastniť života zboru. V takom prípade vás radi navštívime doma. Dajte nám vedieť kedykoľvek by ste uvítali návštevu brata farára, alebo niekoho z presbyterstva zboru, či modlitebného spoločenstva. Brat farár je ochotný prislúžiť aj spoveď a Večeru Pánovu. Nebojte sa využiť tieto požehnané príležitosti k posilneniu svojej viery v starobe alebo chorobe.

Kontaktná osoba: Anna Belanji
tel. 0918 828 050