Médiá

Hrádocký Prameň

je názov nášho zborového časopisu.

O  vzniku a význame jeho  názvu sa môžete dočítať v prvom čísle.

Jeho cieľom je zachytiť aktuálne dianie v našom cirkevnom zbore, povzbudiť vo viere, šíriť evanjelium a priniesť svedectvá a postrehy  nášho cirkevného zboru.

Pošlite svoj príspevok, radi ho uverejníme. Potešíte nás a prispejete k jeho pestrejšiemu obsahu.

Časopis vychádza v tlačenej  a elektronickej forme ako občasník.

Vaše príspevky môžete posielať na e-mailovú adresu hradockypramen@gmail.com, alebo jednoducho napíše na papier a odovzdajte  v kostole (s. farárke alebo s. Zuzane Karabínovej)

Kontakt: Zuzana Karabínová, šéfredaktorka
Tel.: 0903 814 859