Život zboru

Nedeľná besiedka

Všetky deti do 12 rokov sa majú možnosť každú nedeľu, počas bohoslužieb, stretávať na nedeľnej besiedke.  Máme pre  pripravený program, ktorého súčasťou sú piesne, vyučovanie Božieho slova,  hry, súťaže a tvorivé dielne.
V prípade, že je dieťatko malé, hanblivé, alebo príliš aktívne, nie je prekážkou, ak s dieťaťom zostane aj rodič.

Čas: Nedeľa, 9.00 hod.
Kontaktná osoba: Janka Plachtinská
Tel.: 0903 593 750

Kresťanská výchova v škôlkach a školách

Voliteľný predmet Evanjelické náboženstvo vyučujeme na základných a stredných školách ale aj v škôlkach v Liptovskom Hrádku. Deti majú možnosť zoznamovať sa s biblickými príbehmi a základmi kresťanskej etiky spôsobom blízkym ich veku. Súčasťou vyučovania sú aj piesne a hry, pre staršie deti rôzne  diskusie. Žiadajte bližšie info v školách, škôlkach, alebo u s. farárky.

Svoje dieťa môžete prihlásiť aj do našej cirkevnej materskej školy, ktorá sídli v podkrovných priestoroch nášho kostola. Tu mu bude umožnené duchovne rásť v príjemnej rodinnej atmosfére,  dostane dobrý základ pre kresťanský zivot a kde mu bude poskytnuté vyučovanie anglického jazyka viac informácií nájdete na www.cms-korab.sk

Kontaktná osoba: Anna Belanji
Tel.: 0918 828 050