Život zboru

Konfirmácia

V našom cirkevnom zbore sa môžeme spolu stretnúť naj na slávnosti Konfirmácie. Konfirmácia je prijatím mladých ľudí za dospelých členov cirkevného zboru. Záujemcovia absolvujú dvojročné vyučovanie, ktorého súčasťou sú aj stretnutia na doraste a nedeľných bohoslužbách. Je to priestor, kde mladý človek môže klásť otázky viery, hľadať a spoznávať Pána Boha, ale aj iných mladých ľudí. Konfirmáciu môžu absolvovať mladí ľudia  od veku 14 rokov.  Konfirmovať môže aj dospelá osoba. Tá absolvuje vyučovanie formou osobných stretnutí so sestrou farárkou.

Čas: Piatok, 16.00 hod.
Kontaktná osoba: Anna Belanji
Tel.: 0918 828 050

Sobáše

Radostným obdobím života ľudí je vstup do manželstva. Snúbenci môžu vstúpiť do manželského stavu aj  v našom kostole. Doporučujeme, aby si žiadatelia, čo najskôr rezervovali termín. Ak niektoré páry z rôznych dôvodov absolvovali štátny sobáš, ale túžia vyznať si vernosť aj pred Bohom a chcú prosiť o Božie požehnanie, môžu prijať tzv. Požehnanie manželstva. V prípade záujmu nás kontaktujte.

Kontaktná osoba: Anna Belanji
Tel.: 0918 828 050

Pohreby

Počas nášho života prežívame aj chvíle, keď nás opustí niekto blízky. Aj v takejto chvíli chceme stáť pri vás. Prosíme, kontaktujte sestru farárku čo najskôr, aby ste sa uistili, či vo Vami preferovanej dobe je možné technicky zabezpečiť vykonanie pohrebu. Prosíme Vás, aby ste sa  v osobne dohodnutom termíne stretli so s. farárkou. Túžime vám aj v takejto chvíli pomôcť a zároveň pripraviť dôstojný pohrebný obrad.

Kontaktná osoba: Anna Belanji
Tel.: 0918 828 050

Sprevádzanie zarmútených

Keď Vás opustí niekto blízky, nie je ľahké začať znova žiť. Ponúkame Vám možnosť sprevádzania v dobe po odchode Vašich blízkych. Sme pripravení navštíviť vás, modliť sa za vás a s vami, povzbudiť Božím slovom a rozhovorom, prípadne zaistiť pomoc, ktorú potrebujete.

Kontaktná osoba: Anna Belanji
Tel.: 0918 828 050