Obrady a súvisiace služby

Konfirmácia

V našom zbore vykonávame aj konfirmáciu - prijatie mladých ľudí za dospelých členov cirkevného zboru. Záujemcovia absolvujú dvojročnévyučovanie, ktorého súčasťou sú aj stretnutia dorastu a nedeľných bohoslužieb. Je to priestor, kde mladý človek môže klásť otázky viery, hľadať a spoznávať Pána Boha, ale aj iných mladých ľudí. Konfirmáciu môžu absolvovať mladí od veku 14 rokov.  Konfirmovať môže aj dospelá osoba. Tá absolvuje vyučovanie formou osobných stretnutí s bratom farárom.

Čas: Piatok , 16:00 hod.
Kontaktná osoba: Michal Belanji,
tel. 0918 828 303

 

Sobáše

Radostným obdobím života je vstup do manželstva. Snúbenci môžu vstúpiť do manželského stavu aj  v našom kostole. Doporučujeme, aby si žiadatelia, čo najskôr rezervovali termín. Ak niektoré páry z rôznych dôvodov absolvovali štátny sobáš, ale túžia vyznať si vernosť aj pred Bohom a chcú prosiť o Božie požehnanie, môžu prijať tzv. Požehnanie manželstva. V prípade záujmu nás kontaktujte.

Kontaktná osoba: Anna Belanji
tel.: 0918 828 050

 

Pohreby

Počas nášho života prežívame aj chvíle, kedy nás opustí niekto blízky. Aj v takejto chvíli chceme stáť pri vás. Prosím, kontaktujte brata farára, čo najskôr, aby ste sa uistili, či vo vami preferovanej dobe je možné technicky zaistiť vykonanie pohrebu. Prosíme vás, aby ste sa  v osobne dohodnutom termíne stretli s farárom. Túžime vám aj v takejto chvíli pomôcť a zároveň pripraviť dôstojný pohrebný obrad.

Kontaktná osoba: Anna Belanji
tel.: 0918 828 050

 

Sprevádzanie zarmútených

Keď vás opustí niekto blízky, nie je ľahké začať znova žiť. Ponúkame vám možnosť sprevádzania v dobe po odchode vašich blízkych. Sme pripravení navštíviť vás, modliť sa za vás a s vami, povzbudiť Božím slovom a rozhovorom, prípadne zaistiť pomoc, ktorú potrebujete.

Kontaktná osoba: Anna Belanji
tel.: 0918 828 050