Deti, dorast a mládež


Nedeľná besiedka

Deti do 12 rokov sa majú možnosť každú nedeľu počas bohoslužieb stretávať na nedeľnej besiedke. Pre nich je pripravený program, ktorého súčasťou sú piesne, vyučovanie Božieho slova, hry, súťaže a tvorivé dielne.
V prípade, že je dieťa malé, hanblivé, alebo príliš aktívne, nie je prekážkou, ak s dieťaťom zostane aj rodič.

Čas: Nedeľa, 9:00 hod.
Kontaktná osoba: Janka Plachtinská
tel.: 0903 593 750


Kresťanská výchova v škôlkach a školách

Voliteľný predmet evanjelické náboženstvo vyučujeme na základných a stredných školách, ale aj v škôlkach. Deti majú možnosť zoznamovať sa s biblickými príbehmi a základmi kresťanskej etiky. Súčasťou vyučovania sú aj piesne a hry, pre staršie deti diskusie. Žiadajte bližšie info v školách, škôlkach, alebo u farárky.


Kontaktná osoba: Anna Belanji
tel. 0918 828 050

 

Dorast

Sme mladí ľudia vo veku 13- 17 rokov, ale aj viac. Schádzame sa každý piatok o 17. 00 v zborovej miestnosti evanjelického kostola. Programom nášho stretnutia je väčšinou pár piesní, v ktorých môžeme chváliť Pána Boha za to aký je, spolu sa zabávame pri rôznych nových hrách, občas si spolu pozrieme aj zaujímavé videá, nad ktorými sa zamýšľame. Neodlúčiteľnou súčasťou nášho stretnutia je hovorené Božie Slovo, bez ktorého si dorast nevieme ani predstaviť. Radi organizujeme spoločné párty, výlety a tábory, kde máme spolu dobrý čas.

Príď medzi nás!

Čas: Piatok, 17:00 hod.
Kontaktná osoba: Peter Soukup
tel.č. : 0908 140 221

 

Mládež

Ako mládež  sa stretávame pravidelne každú sobotu o 17.30 hodine v zborovej miestnosti evanjelického kostola. Samotné stretnutie, začína neorganizovanými rozhovormi, aktivitou, zdieľaním a svedectvami, neskôr nasledujú piesne a vyučovanie založené na Božom Slove. Na záver mládeže sa modlíme jeden za druhého. Mimo toho mávame aj chaty, výlety a  spoločné stretnutia aj mimo mládeže.

Príď medzi nás!

Čas: Sobota, 18:00 hod.
Kontaktná osoba: Peter Soukup
tel. 0908 140 221