Poďakovanie za úrody zeme

Požehnanie úrody  je prejavom Božej lásky k nám,  Jeho starostlivosti o nás a naše telesné životy. Duchovne nás však Pán Boh vyzýva aj ktomu, aby sme vyšli na  tzv. duchovné pole. Boli tými pravými Božími zberačmi   - privádzali stratené duše do jeho blízkosti.

Rok 2018 bol v našom kraji rokom plne požehnaným v úrodách. Toto požehnanie sme si pripomenuli vyzdobením nášho kostola tým, čo sa na našich poliach a v našich záhradách urodilo.