Mladí na konferencii v Nemecku

Zážitky z Nemecka

Prvý júlový víkend som sa spolu s ďalšími šiestimi ľuďmi z našej mládeže zúčastnila konferencie Awakening Europe v Norimbergu. Hlavnou témou bol zápas o duchovné prebudenie v Európe. Konferencia začínala už vo štvrtok, pričom každý deň boli tri hlavné programy: ráno, poobede a večer. Okrem toho súčasne s hlavným programom prebiehal aj detský program a účastníci mali možnosť zúčastniť sa dvoch seminárov, ktoré prebiehali počas celej konferencie v pravidelných intervaloch. Jeden bol zameraný na uzdravovanie a druhý na proroctvo. Po každom programe boli pripravení ľudia, ktorí sa modlili s účastníkmi, ktorí mali o to záujem. Chvály viedlo počas konferencie šesť kapiel, napríklad Jesus Culture, Outbreakband, God Encounter Band a iné.  Rečníkov sa na pódiu vystriedalo dokopy osem, každý z nich hovoril o niečom inom. Ben Fitzgerald a Todd White patrili medzi najvýraznejšie osobnosti konferencie, misionárka Heidi Baker hovorila o zážitkoch z misi v Afrike, Paul Manwaring zo zboru Bethel priniesol zaujímavé biblické vyučovanie o podobenstve o márnotratnom synovi a evanjelista Walter Heidenreich zdieľal svedectvá o mnohých uzdraveniach v moci Ducha Svätého. Všetky témy boli prekladané z nemčiny do angličtiny a naopak. Piesne chvál boli niekedy anglické a niekedy nemecké. V sobotu prebehol misijný výjazd do mesta, kde účastníci konferencie hovorili ľuďom o Bohu a dávali im voľné vstupenky na večerný program. Okrem času stráveného na programoch sme mohli vidieť aspoň kúsok z krásneho mesta Norimberg poznačeného temnou minulosťou nacizmu. Aj 50-tisícový štadión Grundig, kde sa konferencia konala, pôvodne patril do areálu, ktorý nechal postaviť Adolf Hitler pre stretnutia svojich početných jednotiek. Blízko štadiónu sa nachádza jazero Dutzendteich, na ktorom sa dá aj člnkovať. V meste sme aspoň za krátky čas stihli vidieť mnoho historických budov, kostolov a nádherných ukážok spojenia architektúry a rieky Pegnitz.  Nika