Detský denný tábor 2017

V nich sme sa preniesli na 5 významných vrchov, na ktorých sa stalidôležité udalosti v biblických dejinách. Pomyselne sme vystúpili na vrch Morija, kde Pán Boh skúšal Abraháma, na Sinaj kde sme dostali 10 Božích prikázaní, na Karmel kde Boh zjavil svoju moc, na vrch premenenia a na záver na Golgotu, kde nás Boh volá k nasledovaniu a odovzdaniu. Veľkou skúškou pre nás bolo vystúpiť aj na naozajstný vrch, ktorý sa nachádza nad Liptovskou Porúbkou. Pre niektorých to bola ťažká úloha, veď najmladšia účastníčka nášho pochodu mala len 2,5 roka.Víťazstvom bolo, že sme všetci túto skúšku zvládli úspešne.
Ďakujeme Pánu Bohu za jeho ochranu a požehnanie a všetkých ochotným spolupracovníkom, za ich službu a pomoc pri organizovaní tábora.