Detský denný biblický tábor

 A že ten,  kto dôveruje Bohu bude odmenený a povýšený ako Mordochaj. Veď On má s každým z nás svoj plán a Jeho úmysly s nami sú dobré.

Súčasťou tábora boli aj tvorivé dielne, ktoré dopĺňali tématiku preberanej pravdy. A tak sme si vyrábali kráľovské korunky, hudobné nástroje, Purimové masky a staroveký zvitok. Vo voľnom čase prebiehali rôzne pohybové aktivity  a spoločné hry, ktoré súviseli s témou. Týždeň prebehol veľmi rýchlo a tak sme tábor zakončili malou oslavou za prítomnosti rodičov detí. Spievali sme piesne, zatancovali kráľovský tanček za doprovodu ručne vyrobených nástrojov a v modlitbe ďakovali  Pánu Bohu za krásny a požehnaný týždeň.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí akokoľvek pomáhali, ale aj tým, ktorí sa za nás modlili. Ďakujeme.

 

pre osvieženie pamäti - kto bola Ester?

 

Ester bola sirota - židovka, chovanica Mordochaja, ktorá sa stala manželkou perzského kráľa Ahasvera. Mordochaj odhalil sprisahanie proti kráľovi a tým zachránil  kráľovi  život.  Kráľ  mu  za  to  dal  malý  dar. Mordochaj ale nechcel pokľaknúť pred kráľovým vezírom Hámanom, lebo bol presvedčený, že klaňať sa má iba Bohu. Vezír Háman z pomsty naviedol kráľa, aby dal vyvraždiť všetkých Židov. Napísal v kráľovom mene výnos, že v celej Perzskej ríši majú miestni ľudia vyvraždiť Židov v presne stanovený deň.

Ester sa to dozvedela, modlila sa a postila, a potom sa odvážila ísť ku kráľovi . V týchto časoch platil zvyk, že kráľovná a ostatní dvorania môžu ísť za kráľom, len keď ich on vyzve, inak riskujú život, preto tým, že sa odhodlala ísť za kráľom prejavila veľkú odvahu, lebo riskovala život. Až vtedy sa kráľ dozvedel, že aj Ester je Židovka a že Mordochaj, človek, ktorý zachránil kráľa, je tiež Žid. Kráľ odsúdil Hámana a vezírom sa stal Mordochaj. Hámana obesili na šibenici, ktorú dal Háman postaviť Mordochajovi.