Víkendová dorastová chata

Téma tohto víkendu bola zameraná na príbeh o márnotratnom synovi, ktorá bola rozobraná a rozdelená do štyroch tém. Rečníci rozprávali o tom, čo človek hľadá v tomto svete, o hodnote, o pokání a o pohľade na nášho Nebeského Otca. Zúčastnilo sa nás  okolo tridsať mladších i starších. V tento čas sme túžili budovať vzťahy medzi nami  staršími a dorastencami. Okrem ranných a večerných spoločenstiev sme v sobotu doobedu boli na prechádzke, mali sme dve spoločné hry vonku, v prírode, kde bola veľmi dobrá príležitosť na prelamovanie ľadov medzi nami. Hlavným cieľom ale bolo, aby každý jeden z nás spoznal Pána Ježiša osobne. Videli sme, ako Pán Boh konal a ako sa dotýkal mladých, ktorí boli povzbudení a vyzvaní, aby nehľadali naplnenie svojho života vo svete – mimo Krista. Ak aj skúsili hľadať na nesprávnom mieste, majú v každom čase možnosť vrátiť sa k Otcovi, ktorý ich už z diaľky vyzerá.