Dorastová chata, Račkova dolina, 26. - 29.2.2016

Hry o život

Hneď na začiatku prázdnin 26.-29.2.2016 sa stretli mladí dorastenci a mládežníci na dorastovom campe v Račkovej doline. Názov tohtoročného tábora bol „Hry o život.“ Cieľom celej chaty bolo to, aby si mladí ľudia uvedomili, o čo v našom živote hráme a aby dorastenci prijali Pána Ježiša do svojich sŕdc, odovzdali Mu svoje životy a aby s Ním vošli do plnohodnotného vzťahu, ktorý neprestane pretrvávať a prehlbovať sa, ani keď sa chata skončí.

Samotná chata trvala síce iba tri dni, ale mládežníci sa jej naplno venovali už niekoľko týždňov dopredu. Nielen, že sa stretávali a pripravovali bohatý program, hry a rôzne aktivity, ale hlavne pretrvávali na modlitbách, bez ktorých by táto chata nemala ani význam. Ďakujeme Pána Bohu za to, že vypočul každú jednu modlitbu, ktorá bola k Nemu vyslaná.

Chata bola určená hlavne pre dorastencov, ktorí majú okolo 14 rokov, ale samozrejme, že na veku nezáležalo a mohol sa prihlásiť každý, kto túžil zažívať Boží dotyk, a preto sa chata hmýrila mladými ľuďmi od 8 do 25 rokov. Veľmi ďakujeme aj za sobotňajšiu návštevu starších zboru, ktorí  nám poslúžili vedením chvál a slovom Božím. Tábora sa zúčastnili deti z Važca, Kráľovej Lehoty, Liptovskej Kokavy, Pribyliny, Vavrišova a Východnej. Veľmi túžime aj po tom, aby naša spolupráca s týmito zbormi nezhasla, ale ďalej pretrvávala.

Veľmi dôležitým bola zvesť Božieho slova, ktoré nesmelo chýbať ani jeden deň na chate. Prvý večer sme hovorili o tom, o čo v tomto živote hráme. Hlavným rečníkom tohto večera bol hosť z Veľkého Slavkova Vladko Maťaš. Sobotné doobedie nám Slovom poslúžil náš brat Miloš Paštrnák, ktorý hovoril o našom skrytom nepriateľovi. Večer sme mali možnosť hovoriť o našom Záchrancovi z hora, ktorým je náš Spasiteľ Ježiš Kristus. Nedeľné doobedie bolo plné svedectiev a povzbudení o tom, aký je náš Pán Boh dobrý a ako koná v našom živote. Pri večernej téme znela v našich srdciach otázka: prečo človek, ktorý nie je šťastný, s tým niečo nespraví? Slovom nám poslúžil Peťo Soukup, ktorý hovoril o bode zlomu. Posledné pondelkové ráno nám slovom Božím poslúžil Miško Žufaj, ktorý hovoril o víťaznom živote s naším Pánom Ježišom Kristom. Veríme, že sa Pán Boh dotýkal mladých ľudí skrze tieto témy, ktoré odzneli     na campe a čoskoro uvidíme ovocie.

Tento rok sa zúčastnilo chaty okolo 90 mladých ľudí. Verím, že títo mladí mohli zažiť Otcovu prítomnosť a lásku a vstúpiť do života s Ním. Žehnám každému jednému, aby mohol každý deň spoznávať to, že Pán Boh je dobrý a je stále živý. Verím, že chatou nič neskončilo a ďalej sa budeme spolu s týmito mladými ľuďmi stretávať počas celého roka, či už na dorastových stretnutiach vo svojich zboroch, alebo na spoločných dorastoch, kde sa budeme stretávať s rôznymi zbormi a budeme naďalej nadväzovať naše vzťahy a spoluprácu, ktorú sme začali na chate. Ak Pán Boh dá, radi by sme sa stretli aj na ďalšom campe v júni a pokračovali v diele, ktoré v nás náš dobrý Boh začal.