Mládežnícka brigáda

Táto aktivitka vyvrcholila v sobotu, 21.10.2017. Predchádzalo jej stretnutie pred dvomi týždňami, kedy sa naši mladí, spolu so s. farárkou a br. farárom Belanjiovcami stretli na "zbieraní kameňov" v okolí vodných tokov v Liptovskom Hrádku. Tieto kamene boli "slávnostne uložené" popri múroch nášho kostola, aby tak trošku zveľadili okolie nášho chrámu. Tejto milej aktivitky sa chopili naši mladí s nadšením a výsledkom je upravený terén, ktorý si môžete pozrieť vo fotodokumentácii. Odmenou za fyzickú prácu nebol len čas vzájomného zdieľania sa, rozhovorov, vzájomnej jpomoci ale i pocit dobre vykonanej práce či koláčik upečený rukami našej milej pani farárky. Za tento požehnaný čas ďakujeme všetkým zúčastneným