Vianočný program detí, 18.12.2016

Štvrtú adventnú nedeľu nám  svojim vystúpením spríjemnili naši najmladší.  Nedeľné Služby Božie spestrili príbehom vianočného posolstva, pásmom básní a piesní. Svojimi hláskami a malými srdiečkami hlásali  radostnú novinu o blížiacom sa príchode  betlehemského dieťaťa – Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa.

V programe po prvýkrát vystúpili škôlkári z našej cirkevnej materskej školy, ktorých program pripravili pani učiteľky.

Náš besiedkársky tím tiež usilovne pracoval a pripravil tak krásny program s našimi besiedkármi.

Pánu Bohu ďakujeme za ich obetavosť. Ďakujeme Pánu Bohu aj za našich maličkých, že si ich aj takto pozýva k sebe.