Dorastová chata, Račkova dolina, 13. - 16. 2. 2015

Come alive

 

Počas jarných prázdnin sme sa ako zvyčajne vybrali na dorasteneckú chatu, ktorá sa konala v Račkovej doline v termíne od 13.2.-16.2.2015.

Názov dorastového tábora bol Come alive, čo v preklade znamená Príď k životu. Cieľom celej chaty bolo to, aby mladí dorastenci prijali Pána Ježiša do svojich sŕdc, odovzdali Mu životy a aby s Ním vošli do plnohodnotného vzťahu, ktorý ani keď sa chata skončí neprestane pretrvávať a prehlbovať sa.

Samozrejmé je, že bolo treba pripraviť program, ale aj vyrovnať cestu a vyprosiť požehnanie modlitbou, o to sa trpezlivo snažili mládežníci na pravidelných stretnutiach pred samotnou chatou.

Chata bola určená hlavne pre dorastencov, ktorí majú okolo 14 rokov, ale samozrejme, že na veku nezáležalo a mohol sa prihlásiť každý, kto túžil zažívať Boží dotyk, a preto sa chata hmýrila mladými ľuďmi od 8 do 25 rokov. Spolu s nami sa chaty zúčastnili aj dve mladé rodinky- Soukupovci a Belanjiovci. Veľmi ďakujeme aj za nedeľňajšiu návštevu starších zboru, ktorí  nám poslúžili vedením chvál nášho Pána počas Služieb Božích.

Veľmi dôležitým bola zvesť Božieho Slova, ktoré nesmelo chýbať každý deň chaty. Prvý večer sme zvestovali pravdu o tom, že jedinou cestou k životu je Pán Ježiš. Sobotné doobedie sme venovali hriechu a opovrhovaním  nad ním. Ale keďže všetci môžeme vedieť, že náš Nebeský Otec nás nenecháva topiť sa v hriechu, ale ponúka nám nový život, ktorý môžeme získať skrze nášho Pána Ježiša Krista, sme sa vo večernej téme rozprávali o riešení problému menom hriech. Zvestovala sa pravda, ktorú nachádzame v Ezechielovi a to, že Pán Boh nám zasľubuje, že nám dá nové mäsité srdce plné života a odstráni kamenné srdce plné hriechu.

Služby Božie sme venovali príbehu ženy Tabity. Pri večernej téme znela v našich srdciach túžba navrátiť sa domov k Ockovi. Myšlienky, ktoré v ten večer zazneli pramenili z Božieho Slova, z príbehu, ktorý asi každý pozná, a to príbeh márnotratného syna. Posledné ráno sme prijímali pravdy o spoločenstve a o tom aké je pre nás veľmi dôležité.

Slovom Božím nám poslúžili brat farár Michal Belanji, sestra kaplánka Anička Belanji, NátálkaKlementová, Karin Feriancová, Andrej Zaťko a Simona Čúzyová a mnohí iní, ktorí sa s nami podelili o svoje životné svedectvá o tom, čo v živote prežili a ako ich Pán Boh menil a budoval ich vzťah s Ním.

Tento rok sa zúčastnilo chaty skoro 70 mladých ľudí nielen z Liptovského Hrádku, ale aj okolitých dedín, s ktorými sme spolupracovali. Verím, že títo mladí mohli zažiť Otcovu prítomnosť a lásku. Žehnám každému jednému, aby mohol každý deň spoznávať to, že Pán Boh je dobrý a je stále živý. Verím, že Pán Boh vloží do našich sŕdc ešte väčší hlad po Ňom samotnom a budeme sa spolu s týmito mladými ľuďmi stretávať počas celého roka na dorastových stretnutiach každý piatok a ak Pán Boh dá znovu o rok na spoločnej chate.