Mladí medzi seniormi v Červenom Kríži

 Spoločne sme oslavovali nášho Pána piesňami, rozprávali sme sa a povzbudzovali Božím Slovom, ktorým poslúžila pani farárka Anička Belanji. Celý ten čas bol pre nás požehnaním a veľmi som si vážila, že títo starší ľudia zdieľali s nami svoje životy. Hovorili nám, že sa modlia za mladú generáciu, aby mohla spoznať Pána Ježiša. Vnímam v tom ich dôležitú úlohu pre mladých ľudí v tomto meste. Bolo na nich vidieť, ako sa ich Pán Boh dotýka a ako ich miluje. Som vďačná za postoj ich srdca, ktorý bol ochotný a plný túžby poslúchať. Ďakujem Pánu Bohu za ich životy a za čas, ktorý sme mohli spolu prežiť.