Letné aktivity pre deti - výlet a denný tábor

Detský výlet 

V dňoch 2-3.7.2015 sa v našom cirkevnom zbore konal Detský výlet určený pre deti z nedeľnej besiedky. Témou tohto stretnutia bolo „Na lodi“, kedy sme sa spolu s deťmi hrali rôzne hry a v podvečer bol pripravený program, kde sme hovorili o Noáchovom korábe a pripodobnili sme náš život k tomuto príbehu.

Každý z nás potrebuje záchrancu, niekoho, s kým sa môže plaviť cez more problémov. Jediným záchrancom je Pán Ježiš a cesta do lode a života s Ním vedie len cez Jeho kríž. Pán Boh má pre nás aj pre deti plán záchrany, ktorý vedie k životu a k nádeji.

Na druhý deň sme spolu s deťmi strávili čas na výletnej lodi na Liptovskej Mare, kde sme zažili úžasné chvíle a krásu Božieho stvorenstva. Poobede sme vyrábali papierové lode a potom sme sa stretli s rodičmi detí a rodinným spoločenstvom pri ohni. Verím, že aj takéto stretnutia pomáhajú pri vytváraní vzťahov a pri budovaní Božieho kráľovstva aj v našom cirkevnom zbore. Prosíme taktiež aj o modlitby za prácu s deťmi, nech Pán Boh pracuje na tom, čo počuli a nech môžu byť zachránené celé rodiny.

 

Detský tábor

Aj tento rok sa v našom cirkevnom zbore organizoval Detský tábor určený pre deti z nášho zboru, náboženstiev v škole, ale aj pre deti z celého mesta. Hlavnou úlohou bolo ukázať deťom, že veci, ktoré sa učia či už na besiedke alebo na náboženstve, je dôležité žiť. Pripodobnili sme to na múdrom staviteľovi, ktorý stavia na skale, ktorou je Pán Ježiš. Byť činiteľom Slova a nie len poslucháčom. Každý deň sme ukladali jednu tehličku do nášho života, ktorý bol pre deti znázornený domčekom. Priateľstvo, dávanie, vďačnosť, dôvera, to všetko sú hodnoty, ktoré chýbajú vo vzťahoch medzi ľuďmi, ale tak isto vychádzajú aj zo vzťahu s Bohom, z toho, že sme činiteľmi Jeho Slova. Ježiš sa môže stať našim osobným priateľom, ktorému môžeme úplne dôverovať. Strach už nemusí panovať v našom vnútri, lebo Ježiš sa postará. On dal seba samého ako ten najväčší dar, ktorý sme mohli získať. Dal svoj život, aby sme my mohli žiť. Naša jednoduchá odozva na Jeho lásku je vďačnosť. Potrebujeme pochopiť, že On je dobrý Boh, ktorý dáva dobré dary.

Verím tomu, že aj keď to boli len 4 dni, ktoré sme strávili spolu a učili sa biblické pravdy, toto malé semienko môže v deťoch vyrásť na veľký strom, ktorý prinesie ovocie.

Preto aj keď ste sa na tábore nezúčastnili, veľa zmôžete svojimi modlitbami a podporou tých, ktorí priamo slúžia deťom, ale aj iným skupinám v zbore. Veď Boh hovorí, že mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého. Bratia a sestry, mnoho môžeme zmeniť a ovplyvniť svojimi modlitbami. Boh počuje a o tom by vám vedeli rozprávať aj deti z tohto tábora.