Misijné Služby Božie

Do programu sa zapojilo viac ľudí, za čo sme veľmi vďační. Naši milí mladí bratia a sestry zabezpečili  ozvučenie i projekciu - a tak všetky piesne i prezentácia kázne pani farárky boli viditeľné na plátne. Hudobnú zložku zabezpečili Maťka, Katka, Samko, Ady, sestra farárka  a náš brat dozorca Janko. Kázeň sestry farárky bola zameraná na vnímanie rozmeru lásky  a hlavne tej Božej lásky, lásky, ktorou nás miloval skôr, než my Jeho, lásky, ktorá priniesla veľké obete pre našu záchranu. Po bohoslužbe sme sa nerozišli, ale pokračovali ďalej v rozhovoroch pri občerstvení, ktoré pripravili šikovné ruky našich ľudí.

Vďaka za obetavosť pri príprave týchto bohoslužieb. Vďaka Pánu Bohu, že i dnes bol medzi nami prítomný.