Návšteva Curta Westmana s manželkou, 16.11.2016

Dňa 16.11.2016  sme mali možnosť stretnúť sa v našom kostole s našim nórskym priateľom – evanjelickým farárom a pracovníkom evanjelickej misie,  bratom Kurtom Westmanom  a jeho manželkou. Našich vzácnych hostí privítal brat dozorca Janko Pavlík. Brat Curt Westman nám poslúžil Slovom Božím na tému: Rozhodol som sa ísť za Ježišom (I have decided to follow Jesus). Brat Kurt otvorili svoje srdce a s veľkou láskou a úprimnosťou sa podelil s nami o svedectvo svojho života od ranného detstva až po súčasnosť. Všetkých prítomných sa svojim slovom veľmi dotkol a povzbudil nás k životu viery a nasledovania Pána Ježiša Krista nielen v radosti ale aj v utrpení.

Jeho myšlienky do Slovenského jazyka prekladal br. farár Michal Belanji.

Súčasťou tohto stretnutia boli aj chvály a modlitby. Hudobne nám poslúžili bratia Janko Pavlík, Ivan Plachtinský a sestra farárka Anna Belanji. Spoločne sme sa modlili a symbolicky zaspievali aj pieseň Rozhodol som sa ísť za Ježišom...  Na záver sme prijali požehnanie od br. Kurta  Westmana. Nasledovali  rozhovory  s manželmi Westmanovcami i medzi sebou navzájom. Tieto chvíle v rozhovoroch nám spríjemnilo občerstvenie, ktoré s láskou pripravili naše vzácne sestričky, za čo úprimne ďakujeme.

Tohto milého stretnutia sa  zúčastnilo než 50 ľudí z L. Hrádku i okolitých cirkevných zborov.