Návšteva z Nórska, 18.7.2015

Návšteva z Nórska

Pred niekoľkými rokmi sme mali školenie presbyterov z Liptova. Prednášajúcim bol brat farár Curt Westman. Vtedy som si povedal: „Veľmi by som chcel spolupracovať s týmto človekom. Je dobrý.“         Po určitom čase ma oslovil, či by sme nemohli niečo spolu podniknúť. Povedal, že kedysi mala skupinka Nórov biblické vyučovanie v L. Hrádku pod jeho vedením. Povedal, že mu veľmi záleží na Liptovskom Hrádku. Bol som z toho nadšený. Minulý rok v septembri sme spolu organizovali evanjelizačné večery    v L. Kokave. Bolo úžasné ho počúvať. Človek si hneď pri prvom počutí uvedomí, že on nehovorí iba teoretické veci, ale to, čo v živote     s Bohom naozaj zažil. Vtedy bol aj   s niektorými bratmi z Nórska z ich cirkevného zboru. Mal som možnosť sa s nimi porozprávať a bolo to veľkým požehnaním. Vyjadrili, že by chceli, aby sme vytvorili partnerský vzťah medzi ich a našim cirkevným zborom. Aj toto nás viedlo k tomu, aby sme sa dohodli na tom, že nás v lete 2015 prídu navštíviť. Tak sa aj stalo. Prišli  k nám v sobotu 18.7.2015 v podvečerných hodinách. Spolu sme sa zoznámili, zaspievali niekoľko piesní, počuli sme zvesť Božieho slova z úst brata Westmana, hovorili sme o tom, ako vidíme duchovnú situáciu v mestách, do ktorých nás Boh postavil. Mali sme čas aj na voľné rozhovory pri bohatom občerstvení, ktoré prepravili naše sestry z cirkevného zboru. Touto cestou im tiež vyjadrujem poďakovanie. V nedeľu sme mali dvojjazyčné bohoslužby, kde nám brat farár Frode Askekjaer poslúžil výkladom Božieho slova     o obeti chudobnej vdovy. Povedal, že Pánu Bohu nejde o to, koľko Mu dáme z nášho prebytku, ale koľko Mu dokážeme darovať zo všetkého, čo máme. Po čase strávenom pri Božom slove, modlitbách a piesňach sme išli na spoločný obed, kde sme sa s našimi bratmi      a sestrami z Nórska rozlúčili. Dostali sme však od nich pozvanie, aby sme prišli k nim budúci rok 2016. Tešíme sa na stretnutie s nimi  a na budovanie spoločných bratsko-sesterských vzťahov.                                

                                                                                                                                                                                 Michal Belanji, námestný farár