Jarné stretnutie žien

Vernosť v utrpení

 Čo robiť keď sa v našom živote objaví utrpenie? Ako sa k vyrovnať s ťažkými vecami v našom živote? Aj o tom sme na našom stretnutí  hovorili s našou hosťkou Kim (americkou misionárkou žijúcou na Slovensku), ktorá rozprávala svoj životný príbeh. Skrze piesne sme si pripomínali, že Boh je verný v každom čase a Jeho milosť trvá naveky. On ťa nikdy neopustí a nezanechá. Okrem toho sme počuli príbeh jednej z nás, ktorá taktiež vyznávala, že Boh sa stará v každom čase. Keďže túžime po vytvorení nových priateľstiev aj medzi ženami, v rámci programu sú zaradené aj interaktívne aktivity. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali a dali kúsok zo svojho srdca do prípravy.

Každé jedno stretnutie je špeciálne a nesie v sebe atmosféru Božej dobroty. Chceme tak ponúknuť ženám v našom meste novú perspektívu a nádej. Snažíme sa tak relevantne  a aktuálne prinášať to, čo ženy v dnešnej dobe potrebujú.  Vieme, že Boh sa zaujíma o každú jednu z nás, preto Ho aj my chceme poznať viac osobne.