Ekumenický modlitebný týždeň

V období od 17.1. do 22.1.2017 sme spoločne prežívali ekumenický modlitebný týždeň. Počas tohto týždňa sme sa spoločne stretali  v evanjelickej fare v Liptovskej Porúbke, v evanjelickom kostole v Liptovskom Hrádku a v zborových priestoroch rímsko-katolíckeho cirkevného zboru v Liptovskom Hrádku pri spoločných modlitbách.

 Tento ekumenický týždeň vyvrcholil  22.1.2017  o 15.00 hod. Ekumenickými bohoslužbami, ktoré sa konali v našom kostole. Témou celého týždňa bolo ZMIERENIE – ženie nás Kristova láska.

Počas bohoslužieb sa nám Božím slovom prihovoril brat farár Michal Belanji z Liptovskej Porúbky a brat farár Marcel Matava z rímsko – katolíckej cirkvi. Do programu bohoslužieb boli zapojení členovia všetkých troch cirkevných zborov. Piesňami poslúžili mladší i starší členovia nášho cirkevného zboru.

Hoci naše cirkevné zbory pôsobia takmer vedľa seba, obe cirkvi majú svoje špecifické znaky. Je však veľmi dôležité nehľadať to, čo nás rozdeľuje ale hľadať to, čo nás spája a tým je viera v Trojjediného Pána a Kristova láska. Máme si pomáhať a navzájom sa milovať – je preto dôležité privádzať ľudí viacerých cirkví k modlitbám v jedného spoločného, milujúceho Pána. Sme preto vďační Pánu Bohu, že sa tento zámer vydaril a bol požehnaný. Bohu vďaka.