Deň parkov a záhrad (aj v našej zborovej záhrade)

 (okrem iného aj záhrada rímsko -katolíckej farnosti, či záhrada na hrade v Liptovskom Hrádku). Táto aktivita bola zaujímavá aj ako prostriedok pre spoznávanie Liptovského Hrádku pomocou kvízových otázok. Každý „súťaže chtivý“ mohol na základe letáčika navštíviť jednotlivé miesta zapojené do projektu, priamo na mieste odpovedať na otázku, ktorej riešenie bolo treba odhaliť priamo na mieste , potom ho  zapísať do dotazníka a získať pečiatku navštíveného miesta. Vyhodnotenie tejto mini súťaže prebiehalo na hrade v Liptovskom Hrádku.

Naša záhrada je nám známa. Organizujeme v nej spoločné zborové aktivity, stretáva sa tu mládež pri športových aktivitách, slúži ako oddychová zóna s preliezkami pre škôlkárov našej cirkevnej materskej školy. Ľuďom mimo nášho zboru však zatiaľ nebola dosť známa. Preto nás potešilo, keď medzi nás zavítali aj ľudia, ktorí nie sú evanjelikmi, ale v meste ich bežne stretávame. Bolo milé, že po vyplnení kvízovej otázky hneď neutekali zháňať ďalšie pečiatky do zbierky, ale radi si s nami posedeli, ponúkli sa koláčikmi či živánskou, ktorú sme pre nich pripravili. Deti mali možnosť vysúšať preliezky, šmykľavky i pieskovisko v „Noemovej arche“, starší sa zapájali do volejbalu. Domov sme sa rozišli aj v podvečer, s vďačnosťou za požehnaný deň a priateľské vzťahy, ktoré sme mali možnosť nadviazať.