Slávnosť konfirmácie

Kostol bol pekne vyzdobený, dýchal slávnostnou atmosférou, príbuzní i my ostatní sme prišli podporiť našich vzácnych mladých v ich dôležitom kroku na ceste viery. Biele šaty dievčat a biele košele chlapcov boli symbolom Božej bielej – symbolom čistoty  - keď nám skrze Kristov kríž bola daná šanca začať odznova, očistiť sa od svojich hriechov, šanca lepšieho života, nádej na spasenie.

Našim milým konfirmandom sa prihovorila sestra farárka i brat dozorca. Po vyznaní svojej viery prijali požehnanie a bola im po prvýkrát prislúžená slávnosť Večere Pánovej. Konfirmácia nebol koniec etapy vzdelávania sa v Božích veciach ale bola začiatkom nového života s Bohom.

Vítame ich teda medzi sebou, pozývame medzi nás, budeme radi, keď ich kroky budú  smerovať medzi nás znova a znova.  Ako prijaté a požehnané božie deti budú môcť rásť na spoločných bohoslužbách, mládežníckych  stretnutiach i aktivitách  i celozborových podujatiach.