Prednáška v rámci národného týždňa manželstva

Na tejto, nie príliš tradičnej aktivite nášho cirkevného zboru nás privítal náš brat dozorca, Janko Pavlík. Privítal členov nášho zboru, ako aj členov z rímsko-katolíckeho  cirkevného zboru v Liptovskom Hrádku a hlavných aktérov tohto milého podvečerného stretnutia - manželov Kondelovcov zo Žiliny. Títo manželia, ktorí sú spolu viac než tridsať rokov, nám svojou prezentáciou, popretkávanou zážitkami a fotografiami zo svojho vlastného manželského spolužitia porozprávali o tom, ako sa dá aj po 30-tich rokoch prejavovať láska jedného k  druhému. Odľahčenou a vtipnou formou tak prešli úskaliami i radosťami manželského života. Počas tohto stretnutia zazneli piesne na oslavu nášho Nebeského Otca i modlitby za naše rodiny. Veríme, že viac než 50 ľudí tak mohlo po tomto stretnutí odísť do svojich rodín posilnených a povzbudených vo viere.