Misia na Níle

Misia na Níle bola založená v roku 1900 v Nemecku. Po nastúpení fašizmu vedenie misie prešlo do Švajčiarska, kde pôsobí dodnes. Korene má v evanjelickej reformovanej cirkvi.

Misia na Níle je kresťanský spolok na pomoc druhým ľuďom v oblasti  sociálno – charitatívnych projektov v afrických krajinách v povodí rieky Níl , pracuje v krajinách Egypt, Sudán, Eritrea, Etiópia, Kongo a Tanzánia . Jej cieľom je zlepšenie životných podmienok biednych  ľudí hlavne  v oblasti výživy, zdravia a vzdelania a taktiež aby sa vzbudila a posilnila nádej na vieru v Ježiša Krista. Táto pomoc nespočíva v tom, že sa obyvateľom dovezie humanitná pomoc, ale pracovníci učia obyvateľov ako si majú sami  dopestovať potraviny, učia ich remeslám, stavajú školy a nemocnice.  Ale najdôležitejšou prácou misionára je šírenie evanjelia. Pretože tieto štáty sú prevažne moslimské, je to práca namáhavá a často i nebezpečná. Ale viera v Pána Boha ich posilňuje ešte k väčšej usilovnosti a oddanosti.  ​ Rozprávanie pána farára Tshibasu bolo pretkané množstvom silných osobných svedectiev z jeho vlastného života i života ľudí, ktorým chýbajú základné životné prostriedky  i viera v Pána Boha. Rozprával o úteku  svojej rodiny z Konga počas občianskej vojny v roku 1993, o genocíde na tamojších ľuďoch, o hrozných obrazoch vvyvražďovania, o ťažkých stretoch s moslimským obnyvateľstvom ale aj  o  misijnej činnosti v utečeneckých táboroch i o tom, ako vzdelávajú mladých ľudí a učia ich manuálnym zručnostiam, ktoré potom môžu ďalej využiť v osobnom  i pracovnom živote. Po oficiálnom programe, napriek jeho zdravotným problémom, trpezlivo odpovedal na otázky, ktoré zaujímali mnohých ľudí. Aj vy sa môžete pridať k spolupráci a pomoci  buď modlitebným zápasom, zbierkou okuliarov, pletením diek či zbierkou starých šľapacích šijacích strojov (nemajú elektrinu)  alebo finančným príspevkom. Misia na Níle má aj svoju Slovenskú pobočku. V prípade záujmu o informácie sa obráťte na s. farárku Mikušovú z Lipt. Petra.