Letné tábory mládeže a dorastu 2016

Mládež začala svoje aktivity už pred letnými prázdninami, keď spolu mohli zažiť požehnaný víkend v Českej republike, v Oldřichoviciach, neskôr na splave Hrona. Prázdniny ukončili mládežníckym táborom J-Camp, ktorý realizovali v Kráľovej Lehote. Dorasťáci mali možnosť stretnúť sa, spolu  aj so staršími mládežníkmi,na stanovačke v Jamníku.Každý tábor bol výnimočný, plný krásnych zážitkov. Mohli sa spolu učiť o Božej láske a Božom pôsobení medzi nami, učili sa žiť ako skutoční bratia a sestry -ako jedna veľká rodina, učili sa navzájom si pomáhať a byť citlivými jeden voči druhému. Je dôležité formovať mladú generáciu, dávať im nádej na šťastný život – život v Kristu. Verím, že každý, kto aspoň jedno z týchto  stretnutí absolvoval, odišiel odtiaľ „poznačený“ Božou láskou.