Predstavujeme vám: vedúci mládeže, Peťo Soukup

Predstavujeme vám

Medzi nami sa objavil nový, zaujímavý človek. Možno ste si to všimli a začali rozmýšľať nad tým, kto to je, čo tu robí...

Tohto mladého muža môžete stretnúť  so svojou manželkou a malým synčekom na Službách Božích, alebo v spoločenstve mladých.

Preto sa o ňom dozvieme trošku viac. Peťovi ďakujem za ochotu trochu sa vám takouto formou predstaviť.

                                                

Dobrý deň,          

chcem využiť túto krásnu možnosť sa vám v niekoľkých vetách predstaviť.

Moje meno je Peter Soukup a pracujem v Spoločenstve evanjelickej mládeže. 

Vo februári tohto roku sme sa s manželkou a synom prisťahovali do Liptovského Hrádku. Predtým sme žili v Záriečí, kde som dva roky pracoval ako mládežnícky pracovník.

Možno sa pýtate, prečo sa niekto prisťahuje do Hrádku, keď normálne je, že sa mladí ľudia sťahujú preč z Hrádku za prácou.

Odpoveď je jednoduchá. Môže za to Boh. :) Počas modlitieb sme s manželkou prežili povolanie, že máme zvestovať evanjelium o našom dobrom Bohu aj na iných miestach Slovenska. A o niekoľko dní neskôr prišla aj konkrétna ponuka ísť bývať do Liptovského Hrádku. Tak sme to prijali ako Božiu vôľu pre náš život. A preto sme tu.

Ako rodine nám horí srdce pre to, aby mladí ľudia boli aj so svojimi rodinami v Hrádku, na Liptovea na celom Slovensku vytrhnutí zo satanovej synagógy a boli zachránení pre Božie Kráľovstvo.

Myslím si, že tento zápas o životy ľudí máme viesť všetci, ktorí sme Kristovou nevestou. Nie je to poverenie iba pre tých „schopných“ a „obdarovaných“. Ako pracovník SEM-u vyučujem ako lektor na kresťanskej škole DVK (dokonalí v Kristu) a mám na starosti prácu s dorastom a mládežou na Liptove. Snívam, že by v každej dedinke a meste na Liptove mohlo byť spoločenstvo, ktoré bude pre mladých útočiskom. Okrem toho pomáham pri vedení Hrádockej mládeže, chlapčenských skupiniek a venujem sa kresťanskému poradenstvu.

Teším sa na pekné veci, ktoré Pán Boh pripravuje pre tých, ktorí Ho milujú.

Peter

 

Peťovi ďakujeme, že sa „vrhol všetkými silami“ do práce s našou mládežou, podieľal sa na pripravovaní dorasteneckej chaty, vedie aj chlapčenskú skupinku, pod jeho vedením začali naši mládežníci viac navštevovať evanjelické cirkevné zbory v našom okolí či pozývať mladých z iných zborov na Biblickú hodinu mládeže k nám, do Liptovského Hrádku. Peťovi prajeme veľa Božieho požehnania v práci s mládežou i v osobnom živote.