Mládežnícky tábor J-camp, Párnica, august 2015

J- camp

Posledné chvíle tohtoročných prázdnin sa mladí ľudia z nášho cirkevného zboru rozhodli stráviť spoločne v mládežníckom tábore, v krásnej oravskej prírode v Párnici. Svoj voľný čas prežili budovaním vzájomných vzťahov, ale hlavne vzťahu s Pánom Bohom. Tento vzácny čas si spestrili hrami vonku (napr. futbal) ale aj trochu netradične splavom rieky Orava na raftových člnoch z Dolného Kubína do Kraľovian.

„Cez leto sme zažili ako mládež vzácny čas na J-campe (mládežnícky tábor). Zápasili sme spolu, aby sme rozumeli, čo to znamená hľadieť na Krista a úprimne a čestne Ho nasledovať. Témy campu boli: 1. hlavou v nebi, 2. nohami na zemi, 3. čo čakať za nasledovanie Krista, 4. ako udržať svoj vzťah s Bohom čerstvý, 5. zomrieť sebe samému, 6. falošní proroci a pokánie. Bol to silný a mocný čas a tešíme sa, že náš dobrý Boh ešte nepovedal posledné slovo pri mládeži v LH.

                                                                                                                                                                                                             P. Soukup