Rodinné Služby Božie

spevníkové i mládežnícke piesne boli premietané na plátne. Mladší i starší prispeli svojimi modlitbami. Kázeň Slova Božieho bola v túto nedeľu podfarbená prezentáciou, ktorú sme mohli vidieť na plátne a bola tak ľahšie pochopiteľná i našim deťom. Za spoluprácu na príprave ďakujeme tímu detskej besiedky, pani učiteľkám zo škôlky, našej kapele, ktorá kvalitne natrénovala hudobný doprovod, našim modlitebníkom, technikom, sestre farárke, našim žienkam za prípravu pohostenia po bohoslužbe a hlavne  ďakujeme nášmu Nebeskému Ockovi, že požehnal tento vzácny čas .