Konfirmácia

Prinášame vám osobné vyznanie Katky Čupkovej.

Deň 18.6.2017 bol pre viacerých ľudí výnimočný. Pre jedných to bol deň kedy možno zdolali nejakú prekážku, ukončili určitú etapu svojho života alebo sa priznali k  svojej viere pred ľuďmi zo zboru a pred Pánom Bohom. Pre mňa to bol deň, kedy som mohla verejne vyznať, komu patrím a kto je pre mňa to najvzácnejšie, čo mám.

Samozrejme ešte pred tým než nastal tento vzácny okamih, sme sa spoločne stretávali na konfirmačnej príprave. V priebehu prvého roka nás na príprave viedol pán farár Michal Belanji a počas druhého roka s nami konfirmačnú cestu zavŕšila pani farárka Anna Belanji.

Ako som tieto dva roky prípravy vnímala? Celý ten čas bol pre mňa osobne časom v Božej blízkosti. Učili sme sa žalmy a rozprávali sme si rôzne biblické príbehy, cez ktoré sme mohli viac spoznať Boží charakter. Spolu sme prechádzali aj konfirmačné otázky a z nich sme sa učili základné životné pravdy.

Chcem sa ešte raz poďakovať pani farárke a pánovi farárovi Belanjiovcom za ich úsilie, lásku a múdrosť, ktorú do nás vkladali.

V neposlednom rade sa chcem poďakovať Pánu Bohu, že nám dával silu ísť ďalej a múdrosť do učenia. Ďakujem Mu aj za to, že nás vždy sprevádzal svojou prítomnosťou na konfirmačných prípravách ako aj na samotnej konfirmačnej slávnosti. Verím, že Mu aj teraz po konfirmácii budeme slúžiť, no hlavne, aby sme zostali verní až do smrti a dosiahli veniec života.

                                                                                                                                                                    Katka Čupková