Ján Pavlík - uvedenie do funkcie zborového dozorcu, 26.4.2015

Na aprílových Službách Božích (26.4.2015), za prítomnosti predsedníctva Liptovsko-oravského seniorátu, bol slávnostne uvedený do funkcie zborového dozorcu CZ Liptovský Hrádok brat Ing. Ján Pavlík, PhD.

Nášmu  bratovi  dozorcovi     prajeme   veľa múdrosti,   Božieho požehnania na poli cirkevnom i rodinnom.

Brat Ján Pavlík sa narodil v roku 1972, vyštudoval Vysokú školu lesnícku vo Zvolene. Prešiel viacerými povolaniami a v súčasnosti je stredoškolským učiteľom. Spolu, so svojou manželkou vychovávajú dve šikovné dcéry. Má rád prírodu, hudbu, hrá na kontrabas a okrem ďalších aktivít navštevuje skupinku mužov v našom cirkevnom zbore. Svojej funkcie sa zhostil s odhodlaním  a energiou. Vkladáme ho do našich modlitieb, aby jeho plány i rozhodnutia boli Pánom Bohom vedené a požehnávané – ako na poli cirkvi, tak v práci i v rodine.

Brat dozorca sa s nami podelil o niekoľko myšlienok:

„Ďakujem Bohu za jeho blízkosť v mojom živote. Za to, že ma sprevádzal po celý život, hoci som si to ani neuvedomoval. Ďakujem Bohu, že moju cestu nasmeroval do tohto zboru, kde som si uvedomil, čo znamená hĺbka viery v Ježiša Krista. Tu som stretol bratov a sestry, prostredníctvom ktorých sa mi Boh prihovára.

Cítim veľkú pokoru pred Bohom a ľuďmi v tomto zbore. S nádejou sa pozerám do ďalších dni, na spoločný život v zbore, s ľuďmi ktorí majú srdcia otvorené Bohu. Prial by som si, aby sme vytvorili skutočné spoločenstvo kresťanov, ktorého hlavou je Ježiš Kristus. Aby naplnení Duchom svätým sme chválili Boha, zvestovali evanjelium. Aby sme si vzájomne v podriadenosti a v bázni pred Kristom slúžili“.         

                                                                              JánPavlík