Konfirmácia

 Konfirmačný príhovor, ktorý priniesla zborová farárka sestra Anna Belanji sa niesol v silných myšlienkach pre povzbudenie mladých ľudí do ďalšieho života. V zmysle Písma Svätého ich pozvala do odvahy nevzdať to, čo  im Pán Boh daroval, nenechať sa odradiť, mať cieľ pred očami , veniec života, ktorý daruje Pán Boh svojim verným.  Po osobných vyznaniach viery sme medzi sebou privítali  Mareka, Natálku, Viki, Sarku a Samka, vyprosujeme pre nich Božie požehnanie a pozývame ich medzi seba, do spoločenstva na rôzne duchovné aktivity nášho zboru.  Piesňou nám poslúžili  samotní konfirmandi spolu  mladšími konfirmandi z prvého ročník. Na záver sa našim milým konfirmandom v citlivom a hlbokom príhovore prihovoril brat dozorca Janko Pavlík.