Posvätenie priestorov cirkevnej materskej školy, 28.8.2016

 28. august 2016 bol dňom slávnostného posvätenia priestorov materskej školy, ktorej zriaďovateľom je náš cirkevný zbor. Po ukončení stavebných prác, kolaudácii stavby a zariadení vnútorných priestorov, bolo možné pristúpiť k posväteniu podkrovných priestorov nášho kostola. Na slávnostné Služby Božie boli pozvaní budúci škôlkári a ich rodičia, primátor mesta Liptovský Hrádok , p. Branislav Tréger, bola predstavená p. riaditeľka škôlky i ostatní zamestnanci . Posvätenie vykonala seniorka Liptovsko-oravského seniorátu, sestra Katarína Hudáková.

Každý, kto mal záujem sa mohol tejto posviacky zúčastniť a zároveň si prezrieť priestory, ktoré 5.9.2016 začína ožívať detským smiechom. Materskú školu, často diskutovanú v našom cirkevnom zbore, z pohľadu názorov, jej zmyslu a prínosu pre náš zbor i mladú generáciu,   v otázkach finančných, organizačných, legislatívnych – všetko toto vkladáme  do Božích rúk a prosíme o požehnanie, aby čas, energia, práca, dary aj financie,  aby to neostalo len bode dobudovania stavby, ale aby ožila – nielen smiechom detí, aby žila a prinášala duchovný rast deťom a ich rodičom, zamestnancom i nášmu cirkevnému zboru, ktorý túto ustanovizeň „ prichýlil pod svojimi krídlami“. S prosbou, ó Pane, nech je aj práca v škôlke prácou na Tvojej vinici, vkladáme je začiatok i všetky ostatné dni, ktoré prídu, do Tvojich rúk. Amen