modlitby 24

Každý, kto chcel, zapísal sa na určitú hodinu, ktorá mu vyhovovala. Bolo vzácne, že aj počas nočných či skorých ranných hodín ľudia obetovali svoj čas, pohodlie, prekonali únavu a prišli sa modliť. Do modlitieb boli vkladaní mladí i starkí, vedenie nášho zboru, modlili sme sa za mesto, štát i prezidenta. Dôležitou oblasťou boli modlitby za pripravovanú dorastovú chatu, aby Pán Boh pôsobil na mladých, hľadajúcich, aby dal vedúcim dostatok zdravia, síl, aby premohol ich únavu, aby chatou to Božie pôsobenie v ich životoch nekončilo. Modlitby boli ukončené opäť spoločne, kde sme ďakovali  Pánu Bohu za tento čas, hovorili o veciach, ktoré sme na modlitbách prežili, spievali sme Bohu  a napokon sa v pokoji rozišli.