Nóri v Liptovskom Hrádku

Do Liptovského Hrádku prišlo spolu 22 ľudí vo veku 16 až 77 rokov. Na ich návštevu sme sa snažili dostatočne pripraviť tak, aby sme zvolili vhodný program pre tak široké vekové rozpätie, riešili sme kam ich ubytovať, čo im navariť, ale hlavne, ako prispieť k tomu, aby zo stretnutia s nami odišli duchovne posilnení, povzbudení. Za tieto ciele sme sa modlili na prípravných stretnutiach a sme vďační Pánu Bohu, že iteto spoločné chvíle boli  vydarené, požehnané a stali sa povzbudením nielen pre nich ale i pre nás. Našich hostí sme privítali v piatok v podvečer pred našim kostolom. Rozdelili sme si ich do rodín, neskôr sme sa opäť stretli v kostole - mladí na stretnutí dorastu, starší na rodinnom stretnutí. Snažili sme sa ujať sa ich tak, aby všetko, čo bolo povedané bolo im aj preložené a tak mladí tlmočili mladým, starší starším. Naši mladí vzali nórskych mladých priateľov a ukázali im večerný pohľad na Liptov z Hája Nicovô, ukázali im aj naše liptovské "more" - Liptovskú Maru. Sobotné dopoludnie sme prežili spoznávaním Liptovského Hrádku a okolia. Brat dozorca Janko Pavlík im predstavil Liptov z historického i geografického pohľadu. Stretli sme sa pod Skalkou a dozvedeli čo- to o histórii nášho mesta, o povodí i pohoriach. Nóri boli prekvapení z krásy, ktorá sa im ponúkla pri pohľade na Liptov zo Skalky. Potom nasledovala návšteva salaša v bobroveckej doline, kde im opäť Janko Pavlík vysvetlil vznik a historický vývoj salašníctva na Liptove, poukázal na dôležitosť toho, aby stádo malo svojho pastiera. V duchovnej oblasti je našim dobrým pastierom sám Pán Ježiš. Spolu sme si preto prečítali 23.-tí žalm, v slovenskom i anglickom jazyku. Naši priatelia mali možnosť ochutnať slovenský syr  i spoznať krásu liptovskej prírody. Nasledoval spoločný obed, ktorý v Janoškovom dome uvarili naši bratia a sestry. Po obede sme sa stretli na výnimočnej udalosti - sobáši dvoch mladých ľudí z hrádockej mládeže. Našich nórskych priateľov zaujímalo, či budú mať oblečené kroje, ako prebieha obrad. Manželský sľub z evajnelickej liturgie sme im preložili do anglického jazyka, aby vedeli, ako vyzerá slovenský evanjelický obrad. Boli z toho milo prekvapení a konštatovali, že krajší sobáš nikdy nevideli. Po spoločnej večeri a modlitbách sme sa  vybrali k vodnej elektrárni na Čiernom Váhu. O jej histórii, význame i o princípe ako funguje nám porozprával Ivko Plachtinský.  V zapadajúcom slnku sme  mali Nízke i Vysoké Tatry ako na dlani. V pokojnom večeri bol čas a priestor nielen pre spoločné fotografovanie ale aj na stíšenie k modlitbám a vzdanie vďaky Pánu Bohu za tento spločne prežitý  čas. Nedeľa bola časom blížiacej sa rozlúčky. Posledné hodiny sme spolu strávili na Službách Božích, pri posedení pri káve a koláčiku a spoločný čas uzavreli obedom. Ich radosť a uvoľnenosť bola dôkazom, že sa s nami cítili dobre a že čas prežitý v spoločenstve s nami bol časom požehnaným. Ďakujeme Pánu Bohu za tie krásne chvíle keď môžeme vidieť, že On spája ľudí rôzneho veku, rôznych jazykov a rôznych krajín do jednej rodiny. V tejto súvislosti ďakujeme aj našim bratom a sestrám, ktorí pomohli pri realizácii tejto návštevy: ubytovaním vo svojich rodinách, tlmočením, odborným výkladom, pečením koláčov, varením, použitím svojho auta, svojho umu i využitím svojho voľného času na túto milú aktivitu.