Detský vianočný program

Niektorí naši malí škôlkári či besiedkári vystupovali pred ľuďmi po prvýkrát, preto im ďakujeme za ich odvahu a nasadenie. K detskému programu sa pridali i naši mládežníci - krátkou scénkou, ktorá hovorila o hodnotách ľudí, rôznych očakávaniach, aké vkladáme do Vianočného času a nadviazali tak na tému kázne Slova Božieho . Pani farárka vyzdvihla zaujímavý pohľad na Vianoce - aby v spleti našich očakávaní neprišiel k nám Ježiš Kristus nepoznaný -  aby sme zažili ten pravý Boží dotyk a neprežili tento vzácy čas   lenformálne či tradične. Vďaka Pánu Bohu za tieto vzácne chvíle v kruhu našich detí a pri piesňach a básňach na oslavu Božieho mena.