Bazár mamiklubu

Ako mnohí určite viete, v našom cirkevnom zbore sa každý štvrtok stretávajú mamičky v Mamiklube. Sú zohratá partia, ktorá medzi sebou rada privíta ďalšie nové mamičky. Rozprávajú sa o svojich radostiach,  starosti predkladajú Pánu Bohu, vymieňajú si svoje skúsenosti, dajú si spolu kávu  a v milom, rodinnom prostredí prežijú ich ratolesti 2 – 3 hodinky  pri hrách, zábave i biblickom príbehu, pochopiteľnom malým deťom. Stretnutia sú obohacujúce pre deti i ich matky. O ich činnosti sme písali v predchádzajúcom čísle nášho zborového časopisu, ktorý môžete nájsť na web stránke www.ecavlh.sk.

Tento bazár sa podarilo zorganizovať veľmi úspešne. Konal sa v zborovej záhrade a okrem predávania a kupovania bolo postarané o občerstvenie zúčastnených i o zábavu pre deti . Počasie prialo tejto aktivite pod holým nebom a z predaja sa získala zaujímavá sumička, ktorá však nešla tým, ktorí veci doniesli na predaj, ale tento bazár bol predovšetkým s  charitatívnym zameraním. Výťažok z predaja putuje rodine v Liptovskom Hrádku, ktorá finančnú pomoc práve  potrebuje.

 Táto rodina bola vybratá Komunitnou nadáciou Liptov a pôjde mimo pôsobiska evanjelického zboru v Liptovskom Hrádku.  Týmto by sme  chceli poukázať na to, že cirkevný zbor nie je uzavretý okruh ľudí, ktorý podporuje len svoje aktivity a rieši svoje problémy. Týmto chceme deklarovať, že cirkev je tu pre všetkých a rada podporí tých, ktorí to práve potrebujú, je tu pre mesto Liptovský  Hrádok a pre ľudí v ňom – bez ohľadu na príslušnosť  k nejakej skupine či spoločenstvu. Nakoľko Komunitná nadácia Liptov dobre pozná problematické oblasti  v našom meste a pracuje s tými, ktorí podporu potrebujú, rozhodli sme sa v dôvere ponechať výber príjemcu výťažku z predaja práve na nich. Veríme, že rozhodli správne.