Evanjelizačné večery PROCHRIST

Priamy prenos prebiehal v kongresovej hale v Lipsku (Nemecko), následne bol prekladaný do slovenského jazyka a už s prekladom, s jednodňovým posunom, bol vysielaný v našom kostole. Téma bola Ne-uveriteľné ? a cieľom, aby z toho slovíčka zmizla prvá časť „ne“ a otáznik sa stal výkričníkom. Aby to, o čom pochybujeme sa zmenilo na hlasný výkrik Uveriteľné ! Bol to zaujímavý program, zložený z rozhovorov, svedectiev, kresťanskej hudby a spoločných modlitieb.  Počas každého dňa sme sa tak mohli tešiť na zaujímavé témy o Božej láske. O tom, ako Jemu na nás záleží, ako túži mať nás bližšie, premeniť nás  – stačí sa odhodlať.  Spoločné stretnutia otvorili i ukončili sestra  farárka Anička Belanji alebo brat farár Michal Belanji. Po takmer hodine a pol prenosu sme čas trávili ďalej spolu. Bol čas na osobné modlitby i čas v spoločných rozhovoroch, pri občerstvení, ktoré pripravili na každý deň vzácni ľudia z nášho zboru. Na projekcii – sprostredkovaní prenosu divákom, sa podieľali naši mládežníci. Všetkým, ktorí pomohli pri realizácii tohto zaujímavého týždňa veľmi pekne ďakujeme.